en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bachelor i ingeniørfag - elektro

Utvekslingssemester

Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefaler vi å ta et utvkeslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser posititvt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ette av de universitetene som universitetet har avtale med. Du bør starte planleggingen i god tid. Søkndsfristen for utveksling til utlandet er 1. desptember for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

Opplegg for utveksling

I 5. semester på bachelorprogrammet i automatisering og elektrodesign er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i ulandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjent før du reiser ut. Det er vitktig at emenen du skal ta i utlandet ikke overlapper emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Faglig anbefalte læresteder

Norden:

Resten av Europa:

Australia:

Asia:

Andre aktuelle læresteder


Flere muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.