en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bygg - bachelor

Utvekslingssemester
5. semester

Studieretningene byplanlegging og teknisk planlegging (IØRP)

Faglig anbefalte læresteder


Andre aktuelle læresteder


Studieretning konstruksjonsteknikk (IKM)

Opplegg for utvekslingen
I studieplanen for 5. semester er det lagt inn valgfrie emner. Det betyr at emnene som velges ved utvekslingsopphold ikke trenger å samsvare med emnene som tilbys ved UiS det aktuelle semesteret, så lenge de er relevante for graden og ikke overlapper med emner man har tatt i 1.-4. semester.

Merk at emnet MAT300 Vektoranalyse gjerne er sterkt anbefalt eller obligatorisk ved opptak til enkelte mastergrader, og at emnet IND200 Økonomi og marked er opptakskrav til master i Industriell økonomi ved UiS.

Faglig anbefalte læresteder


Flere muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Vi anbefaler spesielt til å ta en kikk på følgende læresteder: 

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og NORDTEK-nettverkene