en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sosialt arbeid og sosialpedagogikk - master

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
I tredje semester på masterprogrammet i sosialt arbeid og sosialpedagogikk  er det et obligatorisk metodeemne (MSO 130_2). Om du velger å reise på utveksling må du finne et emne ved partnerinstitusjonen som kan erstatte dette emnet. Husk at det skal være et metodefag på masternivå.

De resterende studiepoengene er valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet. Det eneste du trenger å sjekke er at de er på riktig nivå i forhold til der du er i studiene og at disse ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studieløpet.

Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. Utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre din grad spesiell og studere fag som ikke tilbys ved UiS.


Faglig anbefalte læresteder


Andre aktuelle læresteder
Ettersom oversikten over faglig anbefalte læresteder fortsatt er under arbeid, kan det også anbefales å se på avtaler som UiS har som er åpne for alle studenter:

Nordlys-nettverket, som favner alle de største lærestedene i Norden

UiS sine bilaterale avtaler utenfor Europa, i hovedsak Oseania og Nord-Amerika