en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oversikt over prøvespill i uke 10 - 2015

Prøvespill til utøvende musikkstudier ved Institutt for musikk og dans, Universitetet i Stavanger skjer i uke 10, fra mandag 2. mars - fredag 6. mars.

Kabalen er nå lagt for prøvespilluken - for BÅDE klassisk og jazz/improvisasjon.

NYTT for gjennomføring av prøvespilluken ved IMD
Det vil for opptak til høsten 2015 være en god del forandringer ved prøvesituasjonen for søkere til IMD. Se mer informasjon under.

Det blir daglig holdt obligatorisk orienteringsmøte kl. 09.00 i Lille konsertsal.

NB! Det må påregnes lange prøvedager!
 


KLASSISK - UKE 10

Søkere til lavere grads studier med hovedinstrument TREBLÅS, MESSING eller STRYK vil måtte belage seg på å gjennomføre de utøvende prøvene over 2 dager.
Disse instrumentgruppene gjennomfører 2 runder på hovedinstrument, hvor man på runde 1 gjennomfører obligatorisk repertoar. Selvvalgt repertoar gjennomføres dagen etter, dersom du blir funnet kvalifisert etter første runde. Hvem som går videre til runde 2 vil bli publisert i foajeen i instituttets hovedbygg på ettermiddagen på prøvedag 1. Et separat intervju og biinstrumentprøve (for Bachelor- søkere) gjennomføres også dag 2.

Søkere til lavere grads studier med hovedinstrument KLAVER, SLAGVERK, SANG eller KORPSDIREKSJON gjennomfører hovedinstrumentprøvene på 1 dag, det vil si at både obligatorisk og selvvalgt repertoar fremføres i en og samme prøve. Hvem som bilr funnet kvalifisert etter hovdinstrumentprøven vil bli publisert i foajeen. Hovedinstrumentprøve, intervju og biinstrumentprøve (for Bachelor- søkere) gjennomføres for disse instrumentgruppene på en og samme dag.

Søkere til Bachelor som ikke har bestått forhåndsprøven i teori og gehør vil få en ny sjanse i uke 10. Prøven arrangeres dagen etter hovedinstrumentprøven, KUN for kvalifiserte søkere.

Søkere til Master og Postgraduate Diploma (PDM) gjennomfører 1 runde på hovedinstrument, samt et separat intervju samme ettermiddag.

MANDAG - lavere grads studier
Treblås - første runde
Slagverk - eneste runde

TIRSDAG - lavere grads studier
Treblås - andre runde
Messing - første runde
Stryk - første runde

ONSDAG - lavere grads studier
Messing - andre runde
Stryk  - andre runde
Klaver - eneste runde
Korpsdireksjon - eneste runde

TORSDAG - lavere grads studier
Sang - eneste runde

FREDAG - høyere grads studier
Alle klassiske søkere til Master og PDM, uavhengig av instrument.
 

NB!
Søkere til KORPSDIREKSJON avlegger kun 1 runde med direksjonsprøver samt 1 runde på støtteinstrument/korpsinstrument. Intervju og biinstrumentprøve på klaver gjennomføres senere samme ettermiddag. Partitur, direksjonsoppgaver mm sendes ut til hver enkelt søker på mail i god tid før prøveuken. Dersom teori- og gehørprøven ikke er bestått må denne tas dagen etter.
 


JAZZ/ IMPROVISASJON - UKE 10

Alle søkere til jazz/improvisasjonsstudier gjennomfører kun 1 runde på hovedinstrument. Dersom du blir funnet kvalifisert på ditt hovedinstrument vil du måtte gjennomføre et separat intervju samme ettermiddag/kveld. Hvem som går videre til intervju vil bli publisert i foajeen i instituttets hovedbygg etter endt prøvedag.

Søkere til Bachelor som ikke har bestått forhåndsprøven i teori og gehør vil få en ny sjanse i uke 10. Prøven arrangeres dagen etter hovedinstrumentprøven, KUN for kvalifiserte søkere.

Det blir ikke krevd opptaksprøve på biinstrument for søkere til Bachelor jazz/improvisasjon.

MANDAG
Sang

TIRSDAG
Blås og Piano

ONSDAG
Bass

TORSDAG
Gitar og SlagverkForhåndsprøve i gehør og teori
Det er mulig å avlegge forhåndsprøve i gehør og teori ved alle studiestedene, uavhengig av til hvilket sted du har søkt opptak til. I 2015 foregår denne prøven lørdag 7. februar. Prøve i gehør og teori kan også tas (eventuelt på nytt dersom stryk) i forbindelse med opptaksprøve i uke 10, dersom du blir funnet kvalifisert på ditt hovedinstrument.

Vi anbefaler alle søkere å ta forhåndsprøven!

Sekundære opptaksprøver
Opptaksprøvene til de utøvende musikkutdanningene gjennomføres på våren, i fastsatte uker bestemt av RUM (Råd for Utøvende Musikkutdanning). Merk deg at det ikke er samordning av prøvedager i uke 10 mellom studiestedene. Eksakte prøvedatoer blir annonsert som dette, i forkant av innkalling til prøver. Dersom tid for prøvespill sammenfaller for de stedene du har søkt, må du prioritere studiestedet/stedene som du vil opprettholde søknaden din til.

Skulle du av uforståelige grunner finne på å velge bort Stavanger som prøvested i uke 10, kan du likevel opprettholde søknaden din, så lenge du gir beskjed om det. Instituttet arrangerer sekundære opptaksprøver i mai dersom vi ser at vi har flere studieplasser ledig etter primæropptaket i uke 10. Men, det gjennomføres sekundære opptaksprøver KUN for instrument vi har behov for flere av.

UiS logo