en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Har du svart på invitasjonen?

Alle invitasjoner til utøvende musikkprøver i uke 10 ble sendt ut for en god stund siden. Søkere som ikke svarte på invitasjonen fikk tilsendt en purring, med siste mulighet for å svare 18. februar. Søkere som heller ikke svarte på purringen ble trukket fra prøvespill ved IMD.

Alle som har sendt svar på invitasjonen til prøvespill har også mottatt kvitterings e-post fra undertegnende.

Har du mot formodning ikke mottatt invitasjon, men lastet opp alle dokument og sendt oss noter innen fristene, ta da kontakt med undertegnende så snart som mulig.

Kan du ikke møte til prøver i uke 10, GI BESKJED!
Du vil da få mulighet til å bli overført til våre sekundære prøver.

Institutt for musikk og dans (IMD) arrangerer hvert år et sekundært prøvespill i mai. Her inviterer vi søkere som innehar det instrument som vi ser at vi har behov for mer av etter at primæropptaket er gjennomført i uke 10. Hvis vi i april ser at vi trenger flere på ditt instrument kan du bli invitert til sekundære prøver dersom du fortsatt ønsker det. Det er ikke en selvfølge at sekundære prøver blir noe av for ditt instrument, men det er en sjanse du må ta dersom du uteblir fra prøvene i uke 10.

Lykke til med prøvene til alle som kommer til Bjergsteparken i uke 10!

Jannicke Fjermestad
Opptakskonsulent ved IMD
musikk-dans@uis.no

UiS logo