en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbud om BCG vaksinasjon til uvaksinerte

Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og fra 2009 ble BCG vaksinasjon tatt ut av barnevaksinasjonsprogrammet. Den tilbys bare til risikogrupper og personer under 35 år.

Praktisk og klinisk undervisning ved en rekke helsefaglige utdanninger kan medføre økt risiko for å smittes med tuberkulose. Sykepleiere/helsefagarbeidere (helsepersonell) (og dermed også sykepleiestudenter) regnes som risikogruppe og skal tilbys BCG vaksinasjon.

For å kunne få BCG vaksinasjon, må personen være HIV negativ, Mantoux negativ og ellers frisk (ikke gravid). Etter vaksinasjon vil du få en vaksinasjonsattest som du må ta med ved studiestart. Vaksinasjonen bør inngå i forhåndsundersøkelse før studieoppstart i hjemkommunen. Smittevernkontoret i Stavanger kan bistå hvis det er vanskelig å gjennomføre i hjemkommunen.

 

Uvaksinerte sykepleierstudenter anbefales å sikre seg basisvaksinasjon med difteri, kikhoste, stivkrampe og polio, MMR, BCG og hepatitt A og B.

  • MMR (Meslinger, kusma og røde hunder) vaksinen x 2 i løpet av 3 måneder og er gratis.
  • BCG vaksinen x 1 og er gratis.
  • DTP polio x 3 i løpet av 6-7 måneder, må betale selv.
  • Twinrix x 3 i løpet av 6 måneder (hepatitt A og B), må betale selv eller evt. få arbeidsplassen til å betale.
  • Sykepleierstudenter som ikke har hatt vannkopper kan vurdere å la seg vaksinere med 2 doser varicellavaksine med 6 ukers mellomrom. Dette må studenten betale selv.

 

Opp-vaksinering foretas på:

  • Det kommunale vaksinasjonskontoret i bostedskommunen eller
  • Internasjonalt vaksinasjonskontor: Telefon 51 91 33 33, Torgveien 15C, 4016

     Stavanger eller

  • Private vaksinasjonskontor

 

HIV test hvis de har vært utsatt for risikosituasjon (ubeskyttet sex med person der status er ukjent). HIV test tas hos fastlegen.