en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Program for nye studenter ved master i sosialt arbeid og sosialpedagogikk

Mandag 14. august

12.00-13.30: Offisiell semesteråpning i Fadderteltet på idrettsplassen.

 

Mandag 21. august 

Sted: Kjell Arholms hus (KA)  U-021:                           

10.00 -10.15: Velkomsthilsen ved Instituttleder Einar Engebretsen.

10.15 -10.30: Praktisk orientering ved Per Kolstrup. 

10.30 -10.45: Informasjon utveksling og utlandsopphold ved Joakim Jiri Haaland 

10.45 -11.00:  Informasjon fra biblioteket

11.15-12.00: «Å skrive en masteroppgave –prosess», ved prof. Kari Søndenå.

 

Sted: Kjell Arholms hus (KA)  S-037:                                            

12.00-13.00  Gratis lunsj for masterstudenter og lærere (personalkantinen)

 

Sted: Kjell Arholms hus (KA)  U-021:          

13.00-13.40: Barnevern og innvandring «Det norske barnevernet som premissleverandør for tillit i storsamfunnet?», ved Stipendiat Ayan Abdi Mohamoud Handulle.

13.40- 14.20: Barns synlighet i barnevernsarbeid: en studie av sosialarbeideres perspektiver i Chile og Norge, ved Stipendiat Ida Bruheim Jensen.

14.20-15.00: «Når du sier innvandrer, hva tenker du på da? Er jeg en innvandrer? Er det liksom meg du mener?» - begrunnelser for kultursensitivitet blant veiledere i NAV,  ved Stipendiat Maria Gussgard Volckmar-Eeg.

 

KVELD, mandag 21. august:

Samling på byen!