en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Krav om tuberkuloseundersøkelse og MRSA testing

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter i visse tilfeller også å gjennomgå undersøkelse for MRSA.

Alle som tar imot plass ved bachelorstudiet i Sykepleie ved Universitetet i Stavanger (UiS), bes vennligst ta med kopi av ferdig utfylt skjema "Forhåndsundersøkelser Tuberkulose og MRSA – spørreskjema for sykepleiestudenter" med eventuell dokumentasjon på utførte undersøkelser (for eksempel resultat av lungerøntgen) ved studiestart. Dette leveres i ekspedisjonen ved Kjell Arholms hus (UiS). Skjemaet og eventuell dokumentasjon skal også forelegges ledelse ved praksisstedet ved praksisstart (senere i studiet) uavhengig av svar, så behold originalen selv.

 

Krav om tuberkuloseundersøkelse (punkt 1 på skjemaet):

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte.

I denne lenken til Folkehelseinstituttet finner oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/land-med-hoy-forekomst-av-tuberkulo/

Dersom du har svart ja på ett av spørsmålene på skjemaet, er du pliktig til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Det skal da tas en QuantiFERON- test (QFT) (blodprøve) samt et røntgen av lungene (røntgen thorax). Det kan ta opptil 3 uker før QFT- testen er klar. Har du rent og negativt lungerøntgen kan du likevel begynne i praksis selv om svaret på blodprøven ikke har kommet enda. I noen av de mindre kommunene vil man bruke Mantoux (hudtest) i stedet for QFT. Denne testen tar det 3 dager å få svar på. Dette er lovpålagt og gratis.

 

Vi ønsker at sykepleierstudentene testes og følges opp i hjemkommunen sin. Ta kontakt med kommuneadministrasjonen i hjemkommunen for informasjon om hvor testen tas i din kommune. Hvis dette ikke er gjennomførbart, kan dere kontakte: Hilde Weiner Toresen ved Smittevernkontoret, Torgveien 15 C, 4016 Stavanger. Telefon: 51 50 85 83 eller 51 91 33 39.

 

Resultatet av forhåndsundersøkelsen (f.eks. blodprøvesvar) skal føres på skjemaet nevnt over (punkt 3 på skjemaet). Altså: Resultat av en eventuell tuberkuloseundersøkelse foreligge og påføres skjemaet før det kan leveres til Universitetet i Stavanger og praksisstedet! Ved manglende forhåndsundersøkelser og dokumentasjon på disse, vil du ikke kunne starte i praksis!

 

For mer informasjon om tuberkulose, og BCG-vaksinasjon, se lenkene under:

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/tuberkuloseveilederen

 

Informasjon om BCG-vaksine

 

MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker) testing (punkt 2 på skjemaet):

MRSA er hudbakterier som har utviklet motstand mot de typene antibiotika som vi bruker mest.

Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter å gjennomgå undersøkelse for MRSA.

Dersom du svarer ja på ett av spørsmålene om MRSA på skjemaet, må du undersøkes for MRSA før du begynner i praksis.  MRSA test tas hos fastlegen din. 

 

Resultatet av forhåndsundersøkelsen skal føres på skjemaet nevnt over (punkt 3 på skjemaet). Altså: Resultat av en eventuell MRSA testing må foreligge og påføres skjemaet før det kan leveres til Universitetet i Stavanger og praksisstedet! Ved manglende forhåndsundersøkelser og dokumentasjon på disse, vil du ikke kunne starte i praksis!

 

Eventuelle spørsmål kan sendes til helsefag@uis.no