en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utøvende musikk - bachelor


Studieretning: Klassisk musikk, dirigering eller jazz/improvisasjon

Klassisk musikk
Andre avdeling - Studieretning klassisk musikk SP Semester
BAM141K_1 Hovedinstrument IV 20
1 2 3 4 5 6 8
Dirigering
Andre avdeling- Studieretning dirigering SP Semester
BAM141D_1 Dirigering IV 20
1 2 3 4 5 6 8
Jazz/improvisasjon
Andre avdeling - Studieretning jazz/ improvisasjon SP Semester
BAM141J_1 Hovedinstrument IV 20
1 2 3 4 5 6 8

Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

Utøvende musikk: klassisk musikk, dirigering, jazz/improvisasjon
Utøvende musikk - klassisk
Obligatoriske emner - utøvende musikk klassisk SP Semester
BAM4401K_1 Utvidet hovedinstrument II 10
1 2 3 4 5 6 8
BAM4402K_1 Ensemblespill II -veivalg 10
1 2 3 4 5 6 8
Valgemner - utøvende musikk SP Semester
BAM4304_1 Lytting og gehør III - veivalg 10
1 2 3 4 6 7 8
BAM4330_1 John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4355_1 Støtteinstrument III/partituspill -veivalg 10
1 2 3 4 6 7 8
BAM4360_1 Schenker-analyse -veivalg 10
1 2 3 4 6 7 8
Utøvende musikk - dirigering
Obligatoriske emner - dirigering SP Semester
BAM4401D_1 Utvidet hovedinstrument II 10
1 2 3 4 5 6 8
BAM4402D_1 Ensemblespill II -veivalg 10
1 2 3 4 5 6 8
Valgemner- dirigering SP Semester
BAM4304_1 Lytting og gehør III - veivalg 10
1 2 3 4 6 7 8
BAM4330_1 John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4355_1 Støtteinstrument III/partituspill -veivalg 10
1 2 3 4 6 7 8
BAM4360_1 Schenker-analyse -veivalg 10
1 2 3 4 6 7 8
Utøvende musikk- jazz
Obligatoriske emner - jazz SP Semester
BAM4401J_1 Utvidet hovedinstrument II 10
1 2 3 4 5 6 8
BAM4402J_1 Ensemblespill II -veivalg 10
1 2 3 4 5 6
Valgemner - jazz SP Semester
BAM4403_1 SAK valgemne I 5
1 2 3 4 5 6 8
BAM4309_1 Kreative samspillsprosesser I 5
1 2 3 4 5 6 8
BAM4384_1 Viderekomment støtteinstrument I 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4313_1 Lytting og gehør IV 5
1 2 3 4 5 6 7
Praktisk- pedagogisk utdanning i musikk (PPU)
Obligatoriske emner Praktisk- pedagogisk utdanning i musikk (PPU) SP Semester
PPU505_2 Pedagogikk II 15
1 2 3 4 5 6 8
PPU411_2 Kunstfagdidaktikk II 5
1 2 3 4 5 6 8
PPU420_4 Musikkdidaktikk I 10
1 2 3 4 5 6
PPU430_3 Musikkdidaktikk II 10
1 2 3 4 5 6 8
PPU620_1 Praksis PPU 0
1 2 3 4 7 8

Studieretning: Klassisk musikk, dirigering eller jazz/improvisasjon

Klassisk musikk
Andre avdeling - Studieretning klassisk musikk
Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt SP Semester
BAM531_1 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 5 7 8
BAM532_1 Internasjonalt semester for bachelorstudenter... 30
1 2 3 4 5 7 8
Velg ett emne - klassisk musikk SP Semester
BAM531_1 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 5 7 8
BAM532_1 Internasjonalt semester for bachelorstudenter... 30
1 2 3 4 5 7 8
Dirigering
Andre avdeling- Studieretning dirigering
Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt SP Semester
BAM531_1 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 5 7 8
BAM532_1 Internasjonalt semester for bachelorstudenter... 30
1 2 3 4 5 7 8
Velg ett emne - jazz/improvisasjon SP Semester
BAM531_1 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 5 7 8
BAM532_1 Internasjonalt semester for bachelorstudenter... 30
1 2 3 4 5 7 8
Jazz/improvisasjon
Andre avdeling - Studieretning jazz/ improvisasjon
Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt SP Semester
BAM531_1 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 5 7 8
BAM532_1 Internasjonalt semester for bachelorstudenter... 30
1 2 3 4 5 7 8
Velg ett emne - jazz/improvisasjon SP Semester
BAM531_1 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 5 7 8
BAM532_1 Internasjonalt semester for bachelorstudenter... 30
1 2 3 4 5 7 8

Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

Veivalg - utøvende musikk
Veivalg utøvende - klassisk musikk
Valgemner - Utøvende musikk klassisk 3. studieår SP Semester
BAM4305_1 Utøvende musikkimprovisasjon I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4307_1 Utøvende musikkimprovisasjon II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4308_1 Utøvende musikkimproviasjon III 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4309_1 Kreative samspillsprosesser I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4310_1 Kreative samspillsprosesser II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4311_1 Kreative samspillprosesser III 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4312_1 Lytting og gehør III 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4313_1 Lytting og gehør IV 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4314_1 Lytting og gehør V 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4330_1 John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4340_1 Utøver- og formidlingspraksis I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4381_1 Partiturspill I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4382_1 Partiturspill II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4383_1 Partiturspill III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4387_1 Basso Continuo I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4388_1 Basso Continuo II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4389_1 Basso Continuo III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4390_1 Orkesterspill I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4391_1 Orkesterspill II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4392_1 Orkesterspill III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4393_1 MLP valgemne I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4394_1 MLP valgemne II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4395_1 MLP valgemne III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4403_1 SAK valgemne I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4404_1 SAK valgemne II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4405_1 SAK valgemne III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4406_1 Stil- og utøverkunnskap I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4407_1 Stil- og utøverkunnskap II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4408_1 Stil- og utøverkunnskap III 5
1 2 3 4 5 6 7
Valgemner - Utøvende musikk klassisk 4. studieår SP Semester
BAM4305_1 Utøvende musikkimprovisasjon I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4307_1 Utøvende musikkimprovisasjon II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4308_1 Utøvende musikkimproviasjon III 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4309_1 Kreative samspillsprosesser I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4310_1 Kreative samspillsprosesser II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4311_1 Kreative samspillprosesser III 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4312_1 Lytting og gehør III 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4313_1 Lytting og gehør IV 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4314_1 Lytting og gehør V 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4330_1 John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4340_1 Utøver- og formidlingspraksis I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4381_1 Partiturspill I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4382_1 Partiturspill II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4383_1 Partiturspill III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4384_1 Viderekomment støtteinstrument I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4385_1 Viderekomment støtteinstrument II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4386_1 Viderekomment støtteinstrument III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4387_1 Basso Continuo I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4388_1 Basso Continuo II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4389_1 Basso Continuo III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4390_1 Orkesterspill I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4391_1 Orkesterspill II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4392_1 Orkesterspill III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4393_1 MLP valgemne I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4394_1 MLP valgemne II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4395_1 MLP valgemne III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4403_1 SAK valgemne I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4404_1 SAK valgemne II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4405_1 SAK valgemne III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4406_1 Stil- og utøverkunnskap I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4407_1 Stil- og utøverkunnskap II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4408_1 Stil- og utøverkunnskap III 5
1 2 3 4 5 6 7
Obligatoriske emner - utøvende musikk SP Semester
BAM4301K_1 Supplerende hovedinstrument I -veivalg 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4302K_1 Ensemblespill I - veivalg 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4401K_1 Utvidet hovedinstrument II 10
1 2 3 4 5 6 8
BAM4402K_1 Ensemblespill II -veivalg 10
1 2 3 4 5 6 8
Veivalg utøvende- dirigering
Valgemner- Utøvende musikk dirigering 3. studieår SP Semester
BAM4305_1 Utøvende musikkimprovisasjon I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4307_1 Utøvende musikkimprovisasjon II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4308_1 Utøvende musikkimproviasjon III 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4309_1 Kreative samspillsprosesser I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4310_1 Kreative samspillsprosesser II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4311_1 Kreative samspillprosesser III 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4312_1 Lytting og gehør III 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4313_1 Lytting og gehør IV 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4314_1 Lytting og gehør V 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4330_1 John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4340_1 Utøver- og formidlingspraksis I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4381_1 Partiturspill I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4382_1 Partiturspill II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4383_1 Partiturspill III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4384_1 Viderekomment støtteinstrument I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4385_1 Viderekomment støtteinstrument II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4386_1 Viderekomment støtteinstrument III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4387_1 Basso Continuo I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4388_1 Basso Continuo II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4389_1 Basso Continuo III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4390_1 Orkesterspill I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4391_1 Orkesterspill II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4392_1 Orkesterspill III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4393_1 MLP valgemne I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4394_1 MLP valgemne II 5
1 2 3 4 5 6 8
BAM4395_1 MLP valgemne III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4403_1 SAK valgemne I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4404_1 SAK valgemne II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4405_1 SAK valgemne III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4406_1 Stil- og utøverkunnskap I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4407_1 Stil- og utøverkunnskap II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4408_1 Stil- og utøverkunnskap III 5
1 2 3 4 5 6 7
Valgemner - Utøvende musikk dirigering - 4. studieår SP Semester
BAM4305_1 Utøvende musikkimprovisasjon I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4307_1 Utøvende musikkimprovisasjon II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4308_1 Utøvende musikkimproviasjon III 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4309_1 Kreative samspillsprosesser I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4310_1 Kreative samspillsprosesser II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4311_1 Kreative samspillprosesser III 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4312_1 Lytting og gehør III 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4313_1 Lytting og gehør IV 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4314_1 Lytting og gehør V 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4330_1 John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4340_1 Utøver- og formidlingspraksis I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4381_1 Partiturspill I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4382_1 Partiturspill II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4383_1 Partiturspill III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4384_1 Viderekomment støtteinstrument I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4385_1 Viderekomment støtteinstrument II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4386_1 Viderekomment støtteinstrument III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4387_1 Basso Continuo I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4388_1 Basso Continuo II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4389_1 Basso Continuo III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4390_1 Orkesterspill I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4391_1 Orkesterspill II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4392_1 Orkesterspill III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4393_1 MLP valgemne I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4394_1 MLP valgemne II 5
1 2 3 4 5 6 8
BAM4395_1 MLP valgemne III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4403_1 SAK valgemne I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4404_1 SAK valgemne II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4405_1 SAK valgemne III 5
1 2 3 4 5 6 7
BAM4406_1 Stil- og utøverkunnskap I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4407_1 Stil- og utøverkunnskap II 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4408_1 Stil- og utøverkunnskap III 5
1 2 3 4 5 6 7
Obligatoriske emner - dirigering SP Semester
BAM4301D_1 Supplerende dirigeringsemne I -veivalg 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4302D_1 Ensemblespill I - veivalg 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4401D_1 Utvidet hovedinstrument II 10
1 2 3 4 5 6 8
BAM4402D_1 Ensemblespill II -veivalg 10
1 2 3 4 5 6 8
Veivalg utøving- jazz/ improvisasjon
Valgemner - Utøvende musikk jazz 3. studieår SP Semester
BAM4309_1 Kreative samspillsprosesser I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4384_1 Viderekomment støtteinstrument I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4403_1 SAK valgemne I 5
1 2 3 4 6 7 8
Valgemner - Utøvende musikk jazz 4. studieår SP Semester
BAM4304_1 Lytting og gehør III - veivalg 10
1 2 3 4 6 7 8
BAM4330_1 John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4340_1 Utøver- og formidlingspraksis I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4355_1 Støtteinstrument III/partituspill -veivalg 10
1 2 3 4 6 7 8
BAM4360_1 Schenker-analyse -veivalg 10
1 2 3 4 6 7 8
Obligatoriske emner - jazz/improvisasjon SP Semester
BAM4301J_1 Supplerende hovedinstrument I - veivalg 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4302J_1 Ensemblespill I - veivalg 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4401J_1 Utvidet hovedinstrument II 10
1 2 3 4 5 6 8
BAM4402J_1 Ensemblespill II -veivalg 10
1 2 3 4 5 6
Veivalg - PPU
Veivalg - PPU
Veivalg - dans SP Semester
PPU450_2 Dansedidaktikk 20
1 2 3 4 5 6
Obligatoriske emner SP Semester
PPU500_3 Pedagogikk I - integrert BA 15
1 2 3 4 5 6 8
PPU410_3 Kunstfagdidaktikk I 5
1 2 3 4 5 6 8
PPU620_1 Praksis PPU 0
1 2 3 4 5 6
PPU505_2 Pedagogikk II 15
1 2 3 4 5 6 7
PPU411_2 Kunstfagdidaktikk II 5
1 2 3 4 5 6 7

Studieretning: Klassisk musikk, dirigering eller jazz/improvisasjon

Studieretning - Klassisk musikk
Klassisk - Obligatoriske emner første avdeling SP Semester
BAM121K_1 Hovedinstrument II - Klassisk 25
1 2 5 6 7 8
BAM122K_1 Ensemblespill/ kammermusikk II 10
1 2 5 6 7 8
BAM221KD_1 Musikkhistorie II 5
1 2 5 6 7 8
BAM223KD_1 Lytting og gehør II 5
1 2 5 6 7 8
BAM321_1 Refleksjon og entreprenørskap II 5
1 2 5 6 7 8
BAM322K_1 Støtteinstrument II 5
1 2 5 6 7 8
BAM222KD_1 Satslære/ arrangering/ komponering II 5
1 2 5 6 7 8
Klassisk- Obligatoriske emner andre avdeling SP Semester
BAM131K_1 Hovedinstrument III 10
1 2 3 4 6 7 8
BAM141K_1 Hovedinstrument IV 20
1 2 3 4 5 6
Valg mellom utvekslingssemester og egendefinert prosjekt SP Semester
BAM531_1 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 5 7 8
BAM532_1 Internasjonalt semester for bachelorstudenter... 30
1 2 3 4 5 7 8
Studieretning - Dirigering
Dirigering - obligatoriske emner første avdeling SP Semester
BAM121D_1 Dirigering II (Hovedinstrument II) 25
1 2 5 6 7 8
BAM122D_1 Ensemble II 10
1 2 5 6 7 8
BAM221KD_1 Musikkhistorie II 5
1 2 5 6 7 8
BAM222KD_1 Satslære/ arrangering/ komponering II 5
1 2 5 6 7 8
BAM223KD_1 Lytting og gehør II 5
1 2 5 6 7 8
BAM321_1 Refleksjon og entreprenørskap II 5
1 2 5 6 7 8
BAM322D_1 Støtteinstrument II 5
1 2 5 6 7 8
Dirigering - obligatoriske emner andre avdeling SP Semester
BAM131D_1 Dirigering III 10
1 2 3 4 6 7 8
BAM141D_1 Dirigering IV 20
1 2 3 4 5 6
Valg mellom internasjonalt semester og egendefinert prosjekt SP Semester
BAM531_1 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 5 7 8
BAM532_1 Internasjonalt semester for bachelorstudenter... 30
1 2 3 4 5 7 8
Studieretning - Jazz/ improvisasjon
Jazz - Obligatoriske emner første avdeling SP Semester
BAM121J_1 Hovedinstrument II - Jazz 25
1 2 5 6 7 8
BAM122J_1 Ensemblespill - jazz II 10
1 2 5 6 7 8
BAM221J_1 Musikkhistorie II 5
1 2 5 6 7 8
BAM222J_1 Satslære/ arrangering/ komponering II 5
1 2 5 6 7 8
BAM223J_1 Lytting og gehør II 5
1 2 5 6 7 8
BAM321_1 Refleksjon og entreprenørskap II 5
1 2 5 6 7 8
BAM322J_1 Støtteinstrument II 5
1 2 5 6 7 8
Valg mellom internasjonalt semester og egendefinert prosjekt SP Semester
BAM531_1 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 5 7 8
BAM532_1 Internasjonalt semester for bachelorstudenter... 30
1 2 3 4 5 7 8
Jazz- Obligatoriske emner andre avdeling SP Semester
BAM131J_1 Hovedinstrument III 10
1 2 3 4 6 7 8
BAM141J_1 Hovedinstrument IV 20
1 2 3 4 5 6

Studieretning: Klassisk, dirigering eller jazz

Studieretning: Klassisk musikk
Obligatorisk emner første avdeling SP Semester
BAM111K_1 Hovedinstrument I - klassisk 25
3 4 5 6 7 8
BAM112K_1 Ensemblespill/ kammermusikk I 10
3 4 5 6 7 8
BAM211KD_1 Musikkhistorie I 5
3 4 5 6 7 8
BAM212KD_1 Satslære/ arrangering/ komponering I 5
3 4 5 6 7 8
BAM213KD_1 Lytting og gehør I 5
3 4 5 6 7 8
BAM311_1 Refleksjon og entreprenørskap I 5
3 4 5 6 7 8
BAM312K_1 Støtteinstrument I 5
3 4 5 6 7 8
BAM121K_1 Hovedinstrument II - Klassisk 25
1 2 5 6 7 8
BAM122K_1 Ensemblespill/ kammermusikk II 10
1 2 5 6 7 8
BAM221KD_1 Musikkhistorie II 5
1 2 5 6 7 8
BAM223KD_1 Lytting og gehør II 5
1 2 5 6 7 8
BAM321_1 Refleksjon og entreprenørskap II 5
1 2 5 6 7 8
BAM322K_1 Støtteinstrument II 5
1 2 5 6 7 8
BAM222KD_1 Satslære/ arrangering/ komponering II 5
1 2 5 6 7 8
Obligatorisk emner andre avdeling SP Semester
BAM131K_1 Hovedinstrument III 10
1 2 3 4 6 7 8
BAM141K_1 Hovedinstrument IV 20
1 2 3 4 5 6
Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt SP Semester
BAM531_1 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 5 7 8
BAM532_1 Internasjonalt semester for bachelorstudenter... 30
1 2 3 4 5 7 8
Studieretning - Dirigering
Obligatoriske emner første avdeling SP Semester
BAM111D_1 Dirigering I (Hovedinstrument I) 25
3 4 5 6 7 8
BAM112D_1 Ensemble I 10
3 4 5 6 7 8
BAM211KD_1 Musikkhistorie I 5
3 4 5 6 7 8
BAM212KD_1 Satslære/ arrangering/ komponering I 5
3 4 5 6 7 8
BAM213KD_1 Lytting og gehør I 5
3 4 5 6 7 8
BAM311_1 Refleksjon og entreprenørskap I 5
3 4 5 6 7 8
BAM312D_1 Støtteinstrument I 5
3 4 5 6 7 8
BAM121D_1 Dirigering II (Hovedinstrument II) 25
1 2 5 6 7 8
BAM122D_1 Ensemble II 10
1 2 5 6 7 8
BAM221KD_1 Musikkhistorie II 5
1 2 5 6 7 8
BAM222KD_1 Satslære/ arrangering/ komponering II 5
1 2 5 6 7 8
BAM223KD_1 Lytting og gehør II 5
1 2 5 6 7 8
BAM321_1 Refleksjon og entreprenørskap II 5
1 2 5 6 7 8
BAM322D_1 Støtteinstrument II 5
1 2 5 6 7 8
Obligatoriske emner andre avdeling SP Semester
BAM131D_1 Dirigering III 10
1 2 3 4 6 7 8
BAM141D_1 Dirigering IV 20
1 2 3 4 5 6
Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt SP Semester
BAM531_1 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 5 7 8
BAM532_1 Internasjonalt semester for bachelorstudenter... 30
1 2 3 4 5 7 8
Studieretning - Jazz
Obligatoriske emner første avdeling SP Semester
BAM111J_1 Hovedinstrument I - Jazz 25
3 4 5 6 7 8
BAM112J_1 Ensemblespill - jazz I 10
3 4 5 6 7 8
BAM211J_1 Musikkhistorie I 5
3 4 5 6 7 8
BAM212J_1 Satslære/ arrangering/ komponering I 5
3 4 5 6 7 8
BAM213J_1 Lytting og gehør I 5
3 4 5 6 7 8
BAM311_1 Refleksjon og entreprenørskap I 5
3 4 5 6 7 8
BAM312J_1 Støtteinstrument I 5
3 4 5 6 7 8
BAM121J_1 Hovedinstrument II - Jazz 25
1 2 5 6 7 8
BAM122J_1 Ensemblespill - jazz II 10
1 2 5 6 7 8
BAM221J_1 Musikkhistorie II 5
1 2 5 6 7 8
BAM222J_1 Satslære/ arrangering/ komponering II 5
1 2 5 6 7 8
BAM223J_1 Lytting og gehør II 5
1 2 5 6 7 8
BAM321_1 Refleksjon og entreprenørskap II 5
1 2 5 6 7 8
BAM322J_1 Støtteinstrument II 5
1 2 5 6 7 8
Obligatoriske emner andre avdeling SP Semester
BAM131J_1 Hovedinstrument III 10
1 2 3 4 6 7 8
BAM141J_1 Hovedinstrument IV 20
1 2 3 4 5 6
Velg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt SP Semester
BAM531_1 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 5 7 8
BAM532_1 Internasjonalt semester for bachelorstudenter... 30
1 2 3 4 5 7 8
Velg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt SP Semester
BAM531_1 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 5 7 8
BAM532_1 Internasjonalt semester for bachelorstudenter... 30
1 2 3 4 5 7 8

Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

Veivalg: Utøvende musikk SP Semester
BAM4304_1 Lytting og gehør III - veivalg 10
1 2 3 4 6 7 8
BAM4330_1 John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4340_1 Utøver- og formidlingspraksis I 5
1 2 3 4 6 7 8
BAM4355_1 Støtteinstrument III/partituspill -veivalg 10
1 2 3 4 6 7 8
BAM4360_1 Schenker-analyse -veivalg 10
1 2 3 4 6 7 8
Veivalg: PPU - Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag SP Semester
PPU500_3 Pedagogikk I - integrert BA 15
1 2 3 4 6 7 8
PPU410_3 Kunstfagdidaktikk I 5
1 2 3 4 6 7 8
PPU620_1 Praksis PPU 0
1 2 3 4 7 8
PPU505_2 Pedagogikk II 15
1 2 3 4 5 6
PPU411_2 Kunstfagdidaktikk II 5
1 2 3 4 5 6
PPU420_4 Musikkdidaktikk I 10
1 2 3 4 5 6
PPU430_3 Musikkdidaktikk II 10
1 2 3 4 5 6