en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kandidaten som har fullført kvalifikasjonskravene skal ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap

K1: Kandidaten har tilegnet seg avansert kunnskap innenfor de grunnleggende fagområdene innenfor biologisk kjemi/molekylærbiologi, og spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Spesialiserte fagområder omfatter bl.a. plantebiokjemi/plantefysiologi, proteinkjemi/enzymologi, matematisk modellering/bioinformatikk, gen- og bioteknologi, biomedisin (spesielt relatert rundt Sjøgren's syndrom, Parkinson's sykdom, genreparasjon/kreft, rettsmedisin), industriell mikrobiologi (relatert til matprosessering), transmisjon- og skanning, elektronmikroskopi, NMR-spektroskopi).

 

K2: Kandidaten har bred kunnskap om fagområdets vitenskapelige og instrumentelle metoder og teorier, og kan anvende den kompetansen på nye faglige problemstillinger og utfordringer innenfor fagområdet.

 

K3: Kandidaten kan anvende databaser og søkeverktøy for å fremskaffe relevant informasjon om et emne, teknikk eller problemstilling innenfor fagområdet.

 

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan under veiledning planlegge, gjennomføre og presentere et større vitenskapelig arbeid innenfor fagområdet biologisk kjemi/molekylærbiologi

 

F2: Kandidaten kan arbeide selvstendig i laboratoriet, samt benytte standard laboratorieutstyr, moderne instrumentering og klassiske teknikker for å utføre eksperimenter.

 

F3: Kandidaten har kjennskap til, og kan anvende, aktuelle laboratorieteknikker som kloning, celle-vevskultur, kjemiske analysemetoder av metabolitter, DNA, RNA, og proteiner, immunologiske metoder (Western blotting), mikroskopi, massespektrometri, realtime PCR, isotermisk mikrokalorimetri, absorpsjons- og fluorescensspektroskopi

 

F4: Kandidaten kan forstå formålet med ulike analysemetoder, gjennomføre eksperimenter og registrere og analysere resultatene.

 

F5: Kandidaten har kjennskap til de riktige prosedyrene for helse, miljø og sikkerhet i laboratoriene

 

F6: Kandidaten kan formidle forskningsresultater både muntlig og skriftlig på en presis og effektiv måte

 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har utviklet kompetanse innenfor kjemi/biokjemi, bioteknologi/bioinformatikk/molekylærbiologi, biomedisin og hvordan miljøaspekter påvirker organismer og deres fysiologi.

 

G2: Kandidaten har evnen til å reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeid.

 

G3: Kandidaten skal være i stand til å utvikle ny kompetanse innenfor fagområdene og bidra faglig i innovasjonsprosesser.