en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomisk-administrative fag - masterstudium


Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge, som gir svært allsidige karrieremuligheter innenfor privat og offentlig virksomhet. Handelshøgskolen ved UiS har nær kontakt med næringslivet, stor forskningsaktivitet og et aktivt studentmiljø.

Masterprogrammet tilbyr fire profiler (studiespesialiseringer):
  • Økonomisk analyse
  • Anvendt finans
  • Strategi og ledelse
  • Innovasjon

Undervisningsspråk i alle fire profiler er engelsk, med unntak av et fåtalls emner som blir undervist på norsk.

Arbeidsformer

Det legges opp til pedagogiske arbeidsmåter som bidrar til å fremme vitenskapelig tilnærming, kritisk og analytisk tenkning. Det blir brukt varierte arbeidsformer så som forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske og frivillige innleveringer (individuelle og gruppeoppgaver). Selvstudium utgjør en vesentlig del av arbeidet.

Vurderingsformer

Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Noen emner bruker underveisvurderinger, andre bare sluttvurderinger. Se emneomtaler for nøyaktig angivelse av type vurdering som er valgt. Alle emner bruker bokstavkarakter A-F.

Annen informasjon

Universitetet i Stavanger benytter den digitale læringsplattformen Canvas for direkte kommunikasjon mellom lærer og student, utveksling av notater, samarbeid mellom studenter, opplysninger om opplegg og lignende.

Fagplan


Masterstudiet i økonomisk-administrative fag er organisert som et heltidsstudium på 120 studiepoeng, som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom.

Det søkes opptak til en av fire spesialiseringsområder:

  • Økonomisk analyse
  • Anvendt finans
  • Strategi og ledelse
  • Innovasjon

Studieprogrammet avsluttes med innlevering av en masteroppgave (30 studiepoeng).

For å gi studentene både fordypning og bredde i kursdelen av programmet må studentene velge ett spesialiseringsområde (major/hovedprofil) og et breddeomfang som kan være i form av et støtteområde (minor/støtteprofil). Spesialiseringsområdet og støtteområdet skal begge være innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Det vil eksempelvis være mulig å ta Strategi og ledelse som spesialiseringsområde, med Økonomisk analyse , Anvendt finans eller Business Innovation som støtteområde. I tillegg tilbys valgfrie masterkurs som gir ytterligere bredde til studiet. Vær oppmerksom på at norske krav (NRØA) for siviløkonomtittel spesifiserer at minimum 20 studiepoeng skal være utenfor spesialiseringsområdet.

Hva kan du bli

Siviløkonomistudiet gir deg svært allsidige karrieremuligheter innen privat- og offentlig sektor. Fullført studium kvalifiserer deg også for opptak til doktorgradsprogrammer.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Utenlandsopphold

Det gis muligheter for studieopphold i utlandet.

Kontaktinformasjon

Handelshøgskolen ved UiS. Telefon: 51 83 15 55. E-post: hhuis-post@uis.no mailto:hhuis-post@uis.no