en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.


Som grunnleggende opptakskriterium forutsettes det bestått Bachelorgrad eller cand.mag.-grad i utøvende musikk eller musikk/instrumentalpedagogikk, med minimum 80 stp i utøvende fag. Søkere med annen relevant utdanningsbakgrunn tilsvarende Bachelornivå, kan tas opp på studiet etter særskilt vurdering. Utenlandske søkere må dokumentere kunnskaper i engelsk på lik linje med de krav som stilles til generell studiekompetanse. Det henvises til Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler (Rundskriv F-10-05). Skriftlig forslag til tema for masterprosjektet legges ved søknaden. Studiet krever et meget høyt nivå på hovedinstrument, samt høy musikkteoretisk kompetanse.

Opptaket skjer etter individuell vurdering av opptaksprøver, som foregår i vårsemesteret. Opptaket er basert på:

1. Dokumentasjon (lærerbekreftelse, konsertprogram, opptak e.l.) av innstudert/gjennomført repertoar på minst 180 minutter, der minst 30 minutter skal være kammermusikk /ensemblebasert.

2. Ulike stilarter og genrer som er relevant for instrumentet. Programmet skal spesifiseres i søknaden, og være godkjent av Institutt for Musikk og Dans før prøvespillet. Programmet må være representativt og stå i forhold til søkerens ønskede fordypningsområde.

3. Intervju i forbindelse med opptaksprøven, hvor det framlegges en foreløpig plan for masterprosjektet.

4. En helhetlig vurdering av søkerens kunnskaper, kompetanse og egnethet for studiet. Det vil være en samlet vurdering av opptaksprøve, intervju og den faglige og ressursmessige oppfølgingen som instituttet kan tilby.

Utenlandske søkere som ikke kan gjennomføre personlig prøvespill og intervju, kan i stedet sende et nyere uredigert opptak av det valgte programmet på 45 minutter på DVD. Det kan også være aktuelt å avholde intervju per telefon.