en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Journalistikk - bachelorstudium


Obligatoriske emner SP Semester
BJO310_1 Multimediefortellinger 10
1 2 3 4 5
BJOBAC_2 Bacheloroppgave i journalistikk 20
1 2 3 4 5
Valgfrie emner eller utveksling SP Semester
UTV-IMKS30 Utveksling ved IMKS  
1 2 3 4 6
BJO300_1 Multimediejournalistikk 10
1 2 3 4 6
BSA230_1 Politikk, beslutninger og risiko 10
1 2 3 4 6
BSS100_1 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver 10
1 2 3 4 6
BSS115_1 Personalledelse 10
1 2 3 4 6
BSS290_1 Kultursosiologi 10
1 2 3 4 6
BSS330_1 Nordic models for gender equality and welfare... 10
1 2 3 4 6
BST200_1 Demokratiteori 10
1 2 3 4 6
BST210_1 Miljø- og energipolitikk 10
1 2 3 4 6
BST230_1 Politikk, kultur og mangfold 10
1 2 3 4 6
BØK195_2 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi 10
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
BJO220_3 Journalistikk 3: Featurejournalistikk 20
1 2 4 5 6
BJOP10_1 Journalistisk praksis 30
1 2 5 6
BST100_1 Makt og politikk 10
1 2 4 5 6
BJO310_1 Multimediefortellinger 10
1 2 3 4 5
BJOBAC_2 Bacheloroppgave i journalistikk 20
1 2 3 4 5
Valgfrie emner eller utveksling SP Semester
U_B-JOURN Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
BJO300_1 Multimediejournalistikk 10
1 2 3 4 6
BSA230_1 Politikk, beslutninger og risiko 10
1 2 3 4 6
BSS100_1 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver 10
1 2 3 4 6
BSS115_1 Personalledelse 10
1 2 3 4 6
BSS290_1 Kultursosiologi 10
1 2 3 4 6
BST200_1 Demokratiteori 10
1 2 3 4 6
BST210_1 Miljø- og energipolitikk 10
1 2 3 4 6
BST230_1 Politikk, kultur og mangfold 10
1 2 3 4 6
BØK195_2 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi 10
1 2 3 4 6
GEN330_1 Nordic models for gender equality and welfare... 10
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
BJO101_1 Introduksjon til journalistikk 10
2 3 4 5 6
BJO102_1 Praktisk journalistikk 1 10
2 3 4 5 6
SVEXPHIL_6 Examen Philosophicum - IMKS 10
2 3 4 5 6
BJO103_1 Redaksjonell organisering og produksjon 10
1 3 4 5 6
BJO104_1 Praktisk journalistikk 2 10
1 3 4 5 6
BJO120_1 Kommunikasjon og medier 10
1 2 4 5 6
BJO201_1 Kildekritikk og journalistisk metode 10
1 2 4 5 6
BJO202_1 Fortellerteknikk 10
1 2 4 5 6
BJOPRA_1 Journalistisk praksis 30
1 2 3 5 6
BFJ302_1 Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenø... 10
1 2 3 4 5
BJOBAC_2 Bacheloroppgave i journalistikk 20
1 2 3 4 5
Velg ett emne i 2. semester SP Semester
BSA260_1 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling 10
1 3 4 5 6
BSS120_1 Forskningsteori og metode 10
1 3 4 5 6

5. semester ved UiS eller utveksling

5. semester ved UiS
Obligatorisk 5. termin SP Semester
BJO301_1 PR og kommunikasjon 10
1 2 3 4 6
BSS300_1 Kvantitativ forskningsmetode 10
1 2 3 4 6
Velg ett emne SP Semester
BFJ220_1 Film: historie, teori og analyse 10
1 2 3 4 6
BSA230_1 Politikk, beslutninger og risiko 10
1 2 3 4 6
BSS115_1 Personalledelse 10
1 2 3 4 6
BST100_1 Makt og politikk 10
1 2 3 4 6
BØK195_2 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi 10
1 2 3 4 6
BØK250_3 Markedsføring 10
1 2 3 4 6
GEN330_1 Nordic models for gender equality and welfare... 10
1 2 3 4 6
5. semester utveksling
U_B-JOURN Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6