en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.


Etter endt studium skal studenten mestre grunnleggende journalistiske metoder og sjangre, og skal kunne arbeide journalistisk i avis, radio, nett, fjernsyn eller uavhengig av redaksjoner. Videre skal studenten ha ervervet grunnleggende forståelse for samfunnsvitenskapelige problemstillinger og metoder.

KunnskaperStudenten skal ha grundig kunnskap om


  • journalistiske metoder
  • presseetikk og kildekritikk
  • de ulike journalistiske sjangre både innen nyhetsjournalistikk og feature-journalistikk
  • grunnleggende problemstillinger innen samfunnsvitenskap og samfunnsvitenskapelig metode.FerdigheterStudenten skal


  • ha nødvendige ferdigheter til å drive journalistisk researcharbeid
  • ha nødvendige ferdigheter til å formidle resultatet av sitt journalistiske arbeid både for avis, radio, fjernsyn og nett
  • ha nødvendige ferdigheter til bruk av opptaks- og redigeringsutstyr
  • ha gode språklige ferdigheter.

Generell kompetanse


  • Ved endt studium skal studenten mestre grunnleggende journalistisk arbeid i en redaksjon, både i avis, radio, fjernsyn, nett og selvstendig uavhengig av redaksjonene.
  • En vesentlig del av studentens kompetanse vil være evnen til å kunne samarbeide med

andre i en til tider hektisk arbeidssituasjon, ofte med brå skifter gjennom arbeidsdagen, samtidig som hun/han evner å arbeide mer langsiktig med større og tidkrevende prosjekt.