en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter endt studium skal studenten ha en dypere forståelse for dokumentar både når det gjelder medium, sjanger og metode. Studenten skal mestre verkproduksjon på et høyt kvalitetsmessig nivå, både kunstnerisk, journalistisk og teknisk. I tillegg skal studenten ha evne til kritisk refleksjon basert på sentrale begreper og teorier innenfor kommunikasjon og medievitenskap.

Kunnskaper

Studenten skal ha kjennskap til sentrale begreper og teoretiske og kunstneriske perspektiv innen dokumentarsjangren. I tillegg skal studenten kjenne til den historiske utviklingen av dokumentarproduksjon i trykte medier, radio, fjernsyn og film.

I den praktiske delen av studiet skal studenten tilegne seg teknisk kompetanse innen audiovisuell produksjon og fortellermessig oppbygging av en dokumentar.

Videre skal studenten ha ervervet en forståelse for samfunnsvitenskaplige problemstillinger og metode og kunne bruke dette aktivt i utviklingen av masteroppgaven.

 

Ferdigheter

Kombinasjon av metodefag, teorifag og mer produksjonsrettede fag skal gi studenten ferdigheter på flere plan. Med et bredt kunnskapsnivå skal studenten anvende begreper, teorier og perspektiver både ut ifra et skaper-nivå og et refleksivt nivå. Det blir lagt vekt på å utvikle studentens kunstneriske ferdigheter slik at masterproduksjonene gir nye perspektiver på samfunnet vi lever i og på det å være menneske.

Generell kompetanse

Studiet gir teoretisk innsikt i samfunnsvitenskapelig vitenskapsteori og metode. I tillegg er et sentralt område den etiske bevisstheten rundt dokumentarproduksjon og grunnleggende journalistiske prinsipper. Studenten vil også utvikle sosial kompetanse gjennom utstrakt samarbeid og gruppestyrt undervisning.