en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehagepedagogikk - nettbasert


Barnehagepedagogikk er et påbyggingsstudium på 30 studiepoeng lagt over to semestre. Studiet er ment for pedagoger som ikke er barnehagelærere/førskolelærere, og som ønsker kompetanse for å få tilsetting som pedagogisk leder i barnehagen.

Studiet er organisert som en kombinasjon av undervisning, samlinger ved UiS og praktisk arbeid individuelt og i grupper. Studiet er for pedagoger som ikke er barnehagelærere og består av innhold fra barnehagelærerutdanningen. Lek og læring, didaktikk, organisasjon og ledelse og kunnskap om rammeplanen er noen av temaene i utdanningen.

Studiet barnehagepedagogikk består av to emner: Barnehagepedagogikk og Småbarnspedagogikk,hvert på 30 studiepoeng. Emnene går annethvert år. Emnet barnehagepedagogikk har opptak høsten 2017.Det er to uker obligatorisk praksis i hvert emne.

Innsikt i arbeidet

Studiene barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk gir deg sammen kompetansen som barnehagelærer. Barnehagepedagogikk går over ett studieår, og gir deg innsikt i sentrale sider ved barnehagelærerens arbeidsområder.

Gjennom studiet vil du få innsikt i rollen som pedagogisk leder. Dette inkluderer blant annet kunnskap om lovverket og rammeplanen for barnehagen. Du vil også kunne analysere arbeidet i barnehagen i et samfunns- og organisasjonsperspektiv.

Studiet består av innholdselement fra barnehagelærerutdanningen med utgangspunkt i et helhetlig læringssyn.

Undervisning og praksis

Studiet er organisert med en kombinasjon av nettbasert arbeid, undervisning, samlinger ved Universitetet i Stavanger og praktisk arbeid individuelt og i grupper. Det er to uker obligatorisk praksis i studiet. Det er ikke anledning til å gjennomføre praksis på eget arbeidssted.

Søkere ned utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

Hva kan du bli

Emnene barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk gir til sammen en kompetanse som er likestilt med barnehagelærer ved tilsetting i barnehager.