en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme


Obligatoriske emner SP Semester
PETMAS_1 Masteroppgave petroleumsteknologi 30
1 2

Spesialisering

Spesialisering i Boreteknologi
Obligatoriske emner Boreteknologi SP Semester
PET600_1 Brønnkomplettering 10
1 2 4
PET605_1 Brønnintervensjon og permanent plugging 10
1 2 4
Anbefalte valgemner SP Semester
OFF550_1 Undervannsteknologi 10
1 2 4
PET665_1 Reservoar Geomekanikk 10
1 2 4
PET670_1 Formasjonsevaluering og brønntesting 10
1 2 4
Andre valgemner SP Semester
PET685_1 Investerings- og beslutningsanalyse for ingen... 10
1 2 4
Spesialisering i Reservoarteknologi
Obligatoriske emner Reservoarteknologi SP Semester
PET660_1 Reservoarsimulering 10
1 2 4
PET665_1 Reservoar Geomekanikk 10
1 2 4
PET670_1 Formasjonsevaluering og brønntesting 10
1 2 4
Spesialisering i Naturgassteknologi
Anbefalte valgemner SP Semester
PET635_1 Naturgasskonvertering 10
1 2 4
PET640_1 Fra gass til elektrisitet og varme 10
1 2 4
PET645_1 Måling og kontroll i Petroleum Engineering 10
1 2 4
Andre valgemner SP Semester
PET630_1 Naturgassproduksjon og konvertering: Prosjekt... 10
1 2 4
PET650_1 Flerfasestrømning i rør 10
1 2 4
PET655_1 Project Seminar 10
1 2 4
PET685_1 Investerings- og beslutningsanalyse for ingen... 10
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
PET500_1 PVT i petroleum reservoarer og fluider 10
2 3 4
PET505_1 Retningsboring og brønnstrømning 10
2 3 4
PET510_1 Modellering av reservoar og brønnstrømning 10
2 3 4
TN501_1 HMS-kurs for masterstudenter 0
2 3 4
PETMAS_1 Masteroppgave petroleumsteknologi 30
1 2

Spesialisering

Spesialisering i Boreteknologi
Obligatoriske emner Boreteknologi SP Semester
PET535_1 Moderne brønndesign 10
1 3 4
PET575_1 Automatisert boring og modellering 10
1 3 4
PET580_1 Videregående Brønnplanlegging 10
1 3 4
Anbefalte valgemner eller utveksling 3. semester SP Semester
OFF550_1 Undervannsteknologi 10
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
PET670_1 Formasjonsevaluering og brønntesting 10
1 2 4
PET690_1 Brønnkomplettering og Intervensjon 10
1 2 4
Andre valgemner SP Semester
PET665_1 Reservoar Geomekanikk 10
1 2 4
PET685_1 Investerings- og beslutningsanalyse for ingen... 10
1 2 4
Spesialisering i Reservoarteknologi
Obligatoriske emner Reservoarteknologi SP Semester
PET660_1 Reservoarsimulering 10
1 2 4
PET665_1 Reservoar Geomekanikk 10
1 2 4
PET670_1 Formasjonsevaluering og brønntesting 10
1 2 4
Anbefalte valgemner eller utveksling 2. semester SP Semester
PET560_1 Metoder for økt oljeutvinning 10
1 3 4
PET565_1 Kjerneskalamodellering og tolkning 10
1 3 4
PET570_1 Reservoarkjemi 10
1 3 4
PET585_1 Integrated Reservoir Management From Seismic ... 10
1 3 4
Andre valgemner SP Semester
GEO530_1 Beslutningsanalyse med geostatistikk 10
1 3 4
Spesialisering i Naturgassteknologi
Obligatoriske emner Naturgassteknologi SP Semester
PET540_1 Naturgass reservoarteknikk og -produksjon 10
1 3 4
PET550_1 Naturgassprosessering- og transport 10
1 3 4
PET590_1 Gassverdikjeden 10
1 3 4
Anbefalte valgemner eller utveksling 3. semester SP Semester
PET635_1 Naturgasskonvertering 10
1 2 4
PET640_1 Fra gass til elektrisitet og varme 10
1 2 4
PET650_1 Flerfasestrømning i rør 10
2 3 4
Andre valgemner SP Semester
PET630_1 Naturgassproduksjon og konvertering: Prosjekt... 10
1 2 4
PET645_1 Måling og kontroll i Petroleum Engineering 10
1 2 4
PET655_1 Project Seminar 10
1 2 4
PET685_1 Investerings- og beslutningsanalyse for ingen... 10
1 2 4