en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 årig


Valg av Masterprogram

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - masterpro
Obligatoriske emner SP Semester
IAMMAS_1 Masteroppgave Industriell teknologi og drifts... 30
1 2 3 4 5 6 7 8
OFF570_1 Menneske-Teknologi-Organisasjon 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF590_1 Industrielle tjenester og strategier 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
PET680_1 Investerings- og beslutningsanalyse for ingen... 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Valgbare emner - 3. semester - 10 SP SP Semester
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
RIS520_1 Teknisk sikkerhet 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF620_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Offshore Technology - Marine- and Subsea Technology - Master's Degree
Obligatoriske emner SP Semester
MARMAS_1 Masteroppgave Marin- og offshoreteknologi 30
1 2 3 4 5 6 7 8
OFF520_1 Rørledninger og stigerør 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF550_1 Undervannsteknologi 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF600_1 Marine Operasjoner 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Valgbare emner 3. semester
Anbefalte valgemner 3. semester SP Semester
MSK540_1 Elementmetoder, videregående kurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MSK545_1 Elementmetoder, videregående del 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF515_1 Offshore feltutvikling 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF620_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Andre valgemner 3 semester SP Semester
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10

Valg av Masterprogram

Industriell teknologi og driftsledelse - master
Obligatoriske emner SP Semester
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 3 4 5 6 8 9 10
OFF590_1 Industrielle tjenester og strategier 5
1 2 3 4 5 6 8 9 10
RIS500_1 Risikoanalyse og -styring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
STA500_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
TN501_1 HMS-kurs for masterstudenter 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
OFF510_1 Drift og vedlikeholdsstyring 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
OFF560_1 Engineering anlegg, prosesser og prestasjon 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
RIS510_1 Pålitelighetsanalyse 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
IAMMAS_1 Masteroppgave Industriell teknologi og drifts... 30
1 2 3 4 5 6 7 8
OFF570_1 Menneske-Teknologi-Organisasjon 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
PET685_1 Investerings- og beslutningsanalyse for ingen... 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF540_1 Tilstandsovervåkning og styring 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Valgbare emner - 3. semester - 10 SP SP Semester
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
RIS520_1 Teknisk sikkerhet 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF515_1 Offshore feltutvikling 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF620_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Marin- og offshoreteknologi - Master
Obligatoriske emner SP Semester
MSK560_1 Fluiddynamikk 5
1 2 3 4 5 6 8 9 10
OFF520_1 Rørledninger og stigerør 5
1 2 3 4 5 6 8 9 10
RIS500_1 Risikoanalyse og -styring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
STA500_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
TN501_1 HMS-kurs for masterstudenter 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MSK530_1 Faststoffmekanikk 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
OFF510_1 Drift og vedlikeholdsstyring 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
OFF580_1 Marin Teknologi og prosjektering 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MARMAS_1 Masteroppgave Marin- og offshoreteknologi 30
1 2 3 4 5 6 7 8
OFF550_1 Undervannsteknologi 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF600_1 Marine Operasjoner 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Anbefalte valgemner 2. semester (velg ett) SP Semester
BYG530_1 Plastisk konstruksjonsanalyse 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MSK500_1 Offshore Materialteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MSK600_1 Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Valgbare emner 3. semester
Anbefalte valgemner 3. semester (velg ett) SP Semester
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF620_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Andre valgemner 3 semester (velg ett) SP Semester
MSK545_1 Elementmetoder, videregående del 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10

Valg av Bachelorprogram

Bygg - konstruksjonsteknikk
Obligatoriske fellesemner SP Semester
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Studieretning konstruksjonsteknikk
Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner SP Semester
BYGKBAC_1 Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Valg av emner eller utveksling i 5. semester
UTV-UIS-30 Utveksling, ett semester  
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Anbefalte valgemner SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG280_1 Konstruksjonslære 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre valgemner SP Semester
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Maskiningeniør - bachelorprogram
Obligatoriske emner SP Semester
MSKBAC_1 Bacheloroppgave Maskin 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling 5. termin
UTV-UIS-30 Utveksling, ett semester  
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Anbefalte valgemner SP Semester
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK260_1 Produksjon og tilvirkningsteknikker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre relevante valgemner SP Semester
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET100_1 Boring 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Valg av Bachelorprogram

Bygg - konstruksjonsteknikk
Obligatoriske fellesemner SP Semester
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Studieretning konstruksjonsteknikk
Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG205_1 Konstruksjonsmekanikk 2 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYG220_1 Betongkonstruksjoner 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYGKBAC_1 Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Valg av emner eller utveksling i 5. semester
Anbefalte valgemner SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG280_1 Konstruksjonslære 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre valgemner SP Semester
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Utveksling 5. semester
U_B-BYGG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Maskiningeniør - bachelorprogram
Obligatoriske emner SP Semester
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE100_1 Elektroteknikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSK210_1 Maskinkonstruksjon 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSK220_1 Produktutvikling og 3D modellering 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSKBAC_1 Bacheloroppgave Maskin 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling 5. termin
Anbefalte valgemner SP Semester
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK260_1 Produksjon og tilvirkningsteknikker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre relevante valgemner SP Semester
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET100_1 Boring 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Utveksling 5. semester
U_B-MASKIN Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Valg av Bachelorprogram

Bygg - konstruksjonsteknikk
Obligatoriske fellesemner SP Semester
FYS100_1 Fysikk 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ING110_1 Ingeniørfaglig innføring - Bygg 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
TN101_1 HMS-kurs for bachelorstudenter 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Studieretning konstruksjonsteknikk
Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner SP Semester
BYG102_1 Byggematerialer og geoteknikk 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
BYG140_1 Konstruksjonsmekanikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG205_1 Konstruksjonsmekanikk 2 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYG220_1 Betongkonstruksjoner 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYGKBAC_1 Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Valg av emner eller utveksling i 5. semester
Anbefalte valgemner SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG280_1 Konstruksjonslære 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre valgemner SP Semester
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Utveksling 5. semester
U_B-BYGG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Maskiningeniør - bachelorprogram
Obligatoriske emner SP Semester
FYS100_1 Fysikk 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
TN101_1 HMS-kurs for bachelorstudenter 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ING120_1 Ingeniørfaglig innføringsemne - maskin 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
BYG140_1 Konstruksjonsmekanikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE100_1 Elektroteknikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSK210_1 Maskinkonstruksjon 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSK220_1 Produktutvikling og 3D modellering 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSKBAC_1 Bacheloroppgave Maskin 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling 5. termin
Anbefalte valgemner SP Semester
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK260_1 Produksjon og tilvirkningsteknikker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre relevante valgemner SP Semester
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET100_1 Boring 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Utveksling 5. semester
U_B-MASKIN Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6 7 8 9 10