en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig


Overgang til Masterprogram

Konstruksjoner og materialer - masterprogram
Bygg eller maskin
Fordypning byggkonstr. og fordypning offshorekonstr. m/ evt utveksling
Obligatoriske fellesemner SP Semester
MKOMAS_1 Masteroppgave konstruksjoner og materialer 30
1 2 3 4 5 6 7 8
MSK540_1 Elementmetoder, videregående kurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Velg fordypning Byggkonstruksjoner eller Offshorekonstruksjoner
Fordypning byggkonstruksjoner
Obligatoriske emner SP Semester
BYG605_1 Betongteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
BYG660_1 Betongkonstruksjoner, videregående kurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Velg ett emne i 3. semester SP Semester
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF620_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fordypning Offshorekonstruksjoner
Obligatoriske emner SP Semester
OFF515_1 Offshore feltutvikling 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF520_1 Rørledninger og stigerør 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF605_1 Marine Operasjoner 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Velg ett emne i 3. semester SP Semester
BYG605_1 Betongteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF620_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fordypning Maskinkonstruksjoner med mulighet for utveksling
Obligatorisk emner SP Semester
MKOMAS_1 Masteroppgave konstruksjoner og materialer 30
1 2 3 4 5 6 7 8
MSK540_1 Elementmetoder, videregående kurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MSK550_1 Dataassistert engineering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Velg to emner i 3. semester SP Semester
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF620_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10

Overgang til Masterprogram

Konstruksjoner og materialer - masterprogram
Fordypning byggkonstr. og fordypning offshorekonstr. m/ evt utveksling
Obligatoriske fellesemner SP Semester
BYG540_1 Konstruksjoners integritet 5
1 2 3 4 5 6 8 9 10
BYG550_1 Mekaniske svingninger 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MSK205_1 Materialmekanikk 5
1 2 3 4 5 6 8 9 10
TN501_1 HMS-kurs for masterstudenter 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
BYG530_1 Plastisk konstruksjonsanalyse 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MSK500_1 Offshore Materialteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MSK530_1 Faststoffmekanikk 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MKOMAS_1 Masteroppgave konstruksjoner og materialer 30
1 2 3 4 5 6 7 8
MSK540_1 Elementmetoder, videregående kurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Velg fordypning Byggkonstruksjoner eller Offshorekonstruksjoner
Fordypning byggkonstruksjoner
Obligatoriske emner SP Semester
BYG520_1 Naturlaster 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MSK520_1 Korrosjon 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
BYG605_1 Betongteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
BYG660_1 Betongkonstruksjoner, videregående kurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Velg ett emne i 3. semester SP Semester
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF620_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fordypning Offshorekonstruksjoner
Obligatoriske emner SP Semester
OFF580_1 Marin Teknologi og prosjektering 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
OFF515_1 Offshore feltutvikling 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF520_1 Rørledninger og stigerør 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF605_1 Marine Operasjoner 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Velg ett emne i 3. semester SP Semester
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF620_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fordypning Maskinkonstruksjoner med mulighet for utveksling
Obligatorisk emner SP Semester
BYG540_1 Konstruksjoners integritet 5
1 2 3 4 5 6 8 9 10
BYG550_1 Mekaniske svingninger 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MSK560_1 Fluiddynamikk 5
1 2 3 4 5 6 8 9 10
TN501_1 HMS-kurs for masterstudenter 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MSK500_1 Offshore Materialteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MSK510_1 Elektronmikroskopi 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MSK520_1 Korrosjon 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MSK530_1 Faststoffmekanikk 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MSK600_1 Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MKOMAS_1 Masteroppgave konstruksjoner og materialer 30
1 2 3 4 5 6 7 8
MSK540_1 Elementmetoder, videregående kurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MSK550_1 Dataassistert engineering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Velg to emner i 3. semester SP Semester
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
OFF620_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10

Velg ett bachelorprogram

Maskiningeniør - bachelorprogram
Obligatoriske emner SP Semester
MSKBAC_1 Bacheloroppgave Maskin 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling 5. termin
Anbefalte valgemner SP Semester
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK260_1 Produksjon og tilvirkningsteknikker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre relevante valgemner SP Semester
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET100_1 Boring 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Bygg - konstruksjonsteknikk
Obligatoriske fellesemner SP Semester
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Studieretning konstruksjonsteknikk
Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner SP Semester
BYGKBAC_1 Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Valg av emner eller utveksling i 5. semester
Anbefalte valgemner SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG280_1 Konstruksjonslære 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre valgemner SP Semester
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Velg ett bachelorprogram

Maskiningeniør - bachelorprogram
Obligatoriske emner SP Semester
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE100_1 Elektroteknikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSK210_1 Maskinkonstruksjon 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSK220_1 Produktutvikling og 3D modellering 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSKBAC_1 Bacheloroppgave Maskin 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling 5. termin
Anbefalte valgemner SP Semester
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK260_1 Produksjon og tilvirkningsteknikker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre relevante valgemner SP Semester
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET100_1 Boring 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Bygg - konstruksjonsteknikk
Obligatoriske fellesemner SP Semester
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Studieretning konstruksjonsteknikk
Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG205_1 Konstruksjonsmekanikk 2 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYG220_1 Betongkonstruksjoner 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYGKBAC_1 Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Valg av emner eller utveksling i 5. semester
Anbefalte valgemner SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG280_1 Konstruksjonslære 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre valgemner SP Semester
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10