en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år


Overgang til Masterprogram

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Obligatoriske emner SP Semester
INDMAS_1 Masteroppgave industriell økonomi 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Ingeniørfaglig fordypning - velg en av de forhåndsgodkjente 'pakkene'
Datateknikk SP Semester
DAT510_1 Sikkerhet og sårbarhet i nettverk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Drift og vedlikehold SP Semester
RIS500_1 Risikoanalyse og -styring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Kybernetikk/Signalbehandling SP Semester
ELE500_1 Signalbehandling 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Materialteknologi SP Semester
BYG550_1 Mekaniske svingninger 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Risikostyring SP Semester
RIS500_1 Risikoanalyse og -styring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
RIS510_1 Pålitelighetsanalyse 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Bygg SP Semester
BYG600_1 Betongteknologi og betongkonstruksjoner vider... 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Valg av spesialisering
Kontraktadministrasjon
Kontraktadministrasjon - obligatoriske emner SP Semester
IND610_1 Kontraktinngåelse og -gjennomføring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Kontraktadministrasjon - valgemner/fritt emnevalg, termin 1-3, 20 sp SP Semester
IND630_1 Strategi og ledelse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND640_1 Derivatives, risk and markets 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Prosjektledelse
Velg ett emne i 1. eller 3. semester SP Semester
IND610_1 Kontraktinngåelse og -gjennomføring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND630_1 Strategi og ledelse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Prosjektledelse - valgemner/fritt emnevalg, termin 1-3, 20 sp SP Semester
IND640_1 Derivatives, risk and markets 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Entreprenørskap og teknologiledelse
Entreprenørskap og teknologiledelse - obligatorisk emne SP Semester
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Velg ett emne SP Semester
IND610_1 Kontraktinngåelse og -gjennomføring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND630_1 Strategi og ledelse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp SP Semester
IND640_1 Derivatives, risk and markets 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Investering og finans
Investering og finans - obligatorisk emne SP Semester
IND640_1 Derivatives, risk and markets 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp SP Semester
IND610_1 Kontraktinngåelse og -gjennomføring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND630_1 Strategi og ledelse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Risikoanalyse
Risikoanalyse - obligatoriske emner SP Semester
RIS540_1 Styring av operasjonell risiko 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp SP Semester
IND610_1 Kontraktinngåelse og -gjennomføring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND630_1 Strategi og ledelse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND640_1 Derivatives, risk and markets 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10

Overgang til Masterprogram

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Obligatoriske emner SP Semester
IND500_1 Investeringsanalyse 5
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND520_1 Beslutningsanalyse med Excel 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
INDMAS_1 Masteroppgave industriell økonomi 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Velg ett emne i 1. semester SP Semester
MØA145_1 Econometric Analysis 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
STA500_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Ingeniørfaglig fordypning - velg en av de forhåndsgodkjente 'pakkene'
Naturgassteknologi
Naturgassteknologi - obligatorisk emne SP Semester
PET540_1 Naturgass reservoarteknikk og -produksjon 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Naturgassteknologi - velg ett emne i 1. termin SP Semester
PET500_1 PVT i petroleum reservoarer og fluider 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
PET510_1 Modellering av reservoar og brønnstrømning 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Datateknikk SP Semester
DAT510_1 Sikkerhet og sårbarhet i nettverk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
DAT520_1 Distribuerte systemer 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Drift og vedlikehold SP Semester
RIS500_1 Risikoanalyse og -styring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
OFF510_1 Drift og vedlikeholdsstyring 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
OFF540_1 Tilstandsovervåkning og styring 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Kybernetikk/Signalbehandling SP Semester
ELE500_1 Signalbehandling 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
ELE520_1 Mønstergjenkjenning 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Materialteknologi SP Semester
BYG550_1 Mekaniske svingninger 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MSK500_1 Offshore Materialteknologi 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MSK520_1 Korrosjon 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Petroleumsteknologi, reservoar SP Semester
PET500_1 PVT i petroleum reservoarer og fluider 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
PET560_1 Metoder for økt oljeutvinning 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
TN501_1 HMS-kurs for masterstudenter 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Risikostyring SP Semester
RIS500_1 Risikoanalyse og -styring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
RIS510_1 Pålitelighetsanalyse 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Bygg SP Semester
BYG660_1 Betongkonstruksjoner, videregående kurs 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
BYG520_1 Naturlaster 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
BYG530_1 Plastisk konstruksjonsanalyse 5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Valg av spesialisering
Kontraktadministrasjon
Kontraktadministrasjon - obligatoriske emner SP Semester
IND530_2 Kontraktstrategi 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
IND610_1 Kontraktinngåelse og -gjennomføring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Kontraktadministrasjon - valgemner/fritt emnevalg, termin 1-3, 20 sp SP Semester
IND600_1 Project Management 2 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
IND630_1 Strategi og ledelse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND640_1 Derivatives, risk and markets 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Prosjektledelse
Prosjektledelse - obligatorisk emne SP Semester
IND600_1 Project Management 2 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Velg ett emne i 1. eller 3. semester SP Semester
IND610_1 Kontraktinngåelse og -gjennomføring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND630_1 Strategi og ledelse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Prosjektledelse - valgemner/fritt emnevalg, termin 1-3, 20 sp SP Semester
IND530_2 Kontraktstrategi 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
IND640_1 Derivatives, risk and markets 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Entreprenørskap og teknologiledelse
Entreprenørskap og teknologiledelse - obligatorisk emne SP Semester
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Velg ett emne SP Semester
IND530_2 Kontraktstrategi 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
IND600_1 Project Management 2 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
IND610_1 Kontraktinngåelse og -gjennomføring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND630_1 Strategi og ledelse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp SP Semester
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
IND640_1 Derivatives, risk and markets 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Investering og finans
Investering og finans - obligatorisk emne SP Semester
IND640_1 Derivatives, risk and markets 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Velg ett emne i 2. semester SP Semester
IND530_2 Kontraktstrategi 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp SP Semester
IND600_1 Project Management 2 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
IND610_1 Kontraktinngåelse og -gjennomføring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND630_1 Strategi og ledelse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Risikoanalyse
Risikoanalyse - obligatoriske emner SP Semester
RIS540_1 Styring av operasjonell risiko 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
RIS620_1 Økonomisk analyse i risikostyring 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp SP Semester
IND600_1 Project Management 2 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
IND610_1 Kontraktinngåelse og -gjennomføring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND630_1 Strategi og ledelse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND640_1 Derivatives, risk and markets 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
IND530_2 Kontraktstrategi 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10

Valg av Bachelorprogram

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Obligatoriske emner SP Semester
PET200_1 Produksjon av olje og gass 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PETBAC_1 Bacheloroppgave petroleumsteknologi 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valg av fordypning
Fordypning innen reservoarteknologi SP Semester
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET210_1 Bore- og brønnvæsker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Fordypning innen boring SP Semester
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET210_1 Bore- og brønnvæsker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Fordypning innen naturgass SP Semester
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET250_1 Naturgassteknologi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Valgbare emner på tvers av fordypningene eller utveksling SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET250_1 Naturgassteknologi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET210_1 Bore- og brønnvæsker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Bygg, Data, Elektro, Kjemi og miljø eller Maskin
Byggingeniør - bachelorprogram
Obligatoriske fellesemner SP Semester
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valg av studieretning
Studieretning byutvikling og urban design
Studieretning byutvikling og urban design - obligatoriske emner SP Semester
BYGBBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Anbefalte valgemner eller utveksling SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG250_1 Byutviklingsprosjekt 3 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG260_1 Byutviklingsprosjekt 1 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG265_1 Byutviklingsprosjekt 2 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Studieretning teknisk planlegging
Teknisk planlegging - Obligatoriske emner SP Semester
BYGTBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Teknisk planlegging 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Valg av 30 sp emner i 5. sem. eller utveksling SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Studieretning konstruksjonsteknikk
Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner SP Semester
BYGKBAC_1 Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Valg av emner eller utveksling i 5. semester
Anbefalte valgemner SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG280_1 Konstruksjonslære 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre valgemner SP Semester
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Dataingeniør - bachelorprogram
Obligatoriske emner SP Semester
DATBAC_1 Bacheloroppgave i datateknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling i 5. termin - 30 studiepoeng
Anbefalte valgemner SP Semester
DAT300_1 Kommunikasjonsteknologi 2 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
DAT320_1 Operativsystemer 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
DAT630_1 Websøk og data mining 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Annet relevant valgemne SP Semester
DAT210_1 Programvareutvikling 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Elektroingeniør - bachelorprogram
Obligatoriske emner SP Semester
ELEBAC_1 Bacheloroppgave i elektroteknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling 5. semester
Anbefalte valgemner SP Semester
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
ELE320_1 Reguleringsteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
ELE340_1 Datamaskinkonstruksjon 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
ELE610_1 Prosjekter i robotteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kjemi og miljø - bachelorprogram i ingeniørfag
Obligatoriske emner SP Semester
KJE260_1 Kjemi- og miljøteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
KJEBAC_1 Bacheloroppgave Kjemi og miljø 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling 5. semester
Anbefalte valgemner SP Semester
BIO220_1 Mikrobiologi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MLJ540_1 Instrumentell analyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET210_1 Bore- og brønnvæsker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre relevante valgemner SP Semester
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET200_1 Produksjon av olje og gass 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Maskiningeniør - bachelorprogram
Obligatoriske emner SP Semester
MSKBAC_1 Bacheloroppgave Maskin 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling 5. termin
Anbefalte valgemner SP Semester
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK260_1 Produksjon og tilvirkningsteknikker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre relevante valgemner SP Semester
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET100_1 Boring 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Valg av Bachelorprogram

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Obligatoriske emner SP Semester
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
PET100_1 Boring 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
PET110_1 Geofysikk og brønnlogging 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PET120_1 Reservoarteknikk 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PET200_1 Produksjon av olje og gass 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PETBAC_1 Bacheloroppgave petroleumsteknologi 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Anbefalte valgemner 4. og 5. semester SP Semester
BYG140_1 Konstruksjonsmekanikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ELE100_1 Elektroteknikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
KJE150_1 Generell kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET210_1 Bore- og brønnvæsker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET250_1 Naturgassteknologi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre valgemner 5. semester SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Bygg, Data, Elektro, Kjemi og miljø eller Maskin
Byggingeniør - bachelorprogram
Obligatoriske fellesemner SP Semester
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valg av studieretning
Studieretning byplanlegging
Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner SP Semester
BYG120_1 Områdeplanlegging 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYG215_1 Kulturmiljø og byutvikling 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYGBBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Anbefalte valgemner eller utveksling SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG250_1 Byutviklingsprosjekt 3 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG260_1 Byutviklingsprosjekt 1 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG265_1 Byutviklingsprosjekt 2 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Studieretning teknisk planlegging
Teknisk planlegging - Obligatoriske emner SP Semester
BYG120_1 Områdeplanlegging 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG125_1 Vann og avløp 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYGTBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Teknisk planlegging 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Valg av 30 sp emner i 5. sem. eller utveksling SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Studieretning konstruksjonsteknikk
Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG205_1 Konstruksjonsmekanikk 2 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYG220_1 Betongkonstruksjoner 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYGKBAC_1 Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Valg av emner eller utveksling i 5. semester
Anbefalte valgemner SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG280_1 Konstruksjonslære 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre valgemner SP Semester
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Dataingeniør - bachelorprogram
Obligatoriske emner SP Semester
DAT200_1 Algoritmer og datastrukturer 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE210_1 Datamaskinarkitektur 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
DAT220_1 Databaser 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
DAT230_1 Kommunikasjonsteknologi 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
DAT310_1 Webprogrammering 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
DATBAC_1 Bacheloroppgave i datateknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling i 5. termin - 30 studiepoeng
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
DAT210_1 Programvareutvikling 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
DAT300_1 Kommunikasjonsteknologi 2 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
DAT320_1 Operativsystemer 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Elektroingeniør - bachelorprogram
Obligatoriske emner SP Semester
ELE200_1 Elektroteknikk 2 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE210_1 Datamaskinarkitektur 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE300_1 Signaler og systemer 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ELE320_1 Reguleringsteknikk 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ELEBAC_1 Bacheloroppgave i elektroteknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling 5. semester
Anbefalte valgemner SP Semester
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
ELE340_1 Datamaskinkonstruksjon 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
ELE610_1 Prosjekter i robotteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kjemi og miljø - bachelorprogram i ingeniørfag
Obligatoriske emner SP Semester
FYS100_1 Fysikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE200_1 Organisk kjemi 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BIO200_1 Biokjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
KJE240_1 Analytisk miljøkjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
KJE260_1 Kjemi- og miljøteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
KJEBAC_1 Bacheloroppgave Kjemi og miljø 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Anbefalt valgemne eller fritt emnevalg semester 4 SP Semester
BYG125_1 Vann og avløp 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
FYS210_1 Fysikklaboratorium 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MLJ550_1 Videregående organisk kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling 5. semester
Anbefalte valgemner SP Semester
BIO220_1 Mikrobiologi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MLJ540_1 Instrumentell analyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET210_1 Bore- og brønnvæsker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre relevante valgemner SP Semester
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET200_1 Produksjon av olje og gass 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Maskiningeniør - bachelorprogram
Obligatoriske emner SP Semester
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE100_1 Elektroteknikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSK210_1 Maskinkonstruksjon 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSK220_1 Produktutvikling og 3D modellering 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSKBAC_1 Bacheloroppgave Maskin 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling 5. termin
Anbefalte valgemner SP Semester
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK260_1 Produksjon og tilvirkningsteknikker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre relevante valgemner SP Semester
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET100_1 Boring 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Valg av Bachelorprogram

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Obligatoriske emner SP Semester
FYS100_1 Fysikk 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ING130_1 Ingeniørfaglig innføringsemne - Petroleum 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
TN101_1 HMS-kurs for bachelorstudenter 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10
GEO100_1 Geologi 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
PET100_1 Boring 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
PET110_1 Geofysikk og brønnlogging 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PET120_1 Reservoarteknikk 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PET200_1 Produksjon av olje og gass 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PETBAC_1 Bacheloroppgave petroleumsteknologi 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Anbefalte valgemner 4. og 5. semester SP Semester
BYG140_1 Konstruksjonsmekanikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ELE100_1 Elektroteknikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
KJE150_1 Generell kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET210_1 Bore- og brønnvæsker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET250_1 Naturgassteknologi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre valgemner 5. semester SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Bygg, Data, Elektro, Kjemi og miljø eller Maskin
Byggingeniør - bachelorprogram
Obligatoriske fellesemner SP Semester
FYS100_1 Fysikk 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ING110_1 Ingeniørfaglig innføring - Bygg 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
TN101_1 HMS-kurs for bachelorstudenter 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valg av studieretning
Studieretning byplanlegging
Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner SP Semester
BYG105_1 Stedsforståelse & Byteori 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
BYG110_1 Byrommet 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
BYG120_1 Områdeplanlegging 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYG215_1 Kulturmiljø og byutvikling 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYGBBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Anbefalte valgemner eller utveksling SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG250_1 Byutviklingsprosjekt 3 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG260_1 Byutviklingsprosjekt 1 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG265_1 Byutviklingsprosjekt 2 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Studieretning teknisk planlegging
Teknisk planlegging - Obligatoriske emner SP Semester
BYG102_1 Byggematerialer og geoteknikk 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
BYG140_1 Konstruksjonsmekanikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
BYG120_1 Områdeplanlegging 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG125_1 Vann og avløp 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYGTBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Teknisk planlegging 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Valg av 30 sp emner i 5. sem. eller utveksling SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Studieretning konstruksjonsteknikk
Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner SP Semester
BYG102_1 Byggematerialer og geoteknikk 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
BYG140_1 Konstruksjonsmekanikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG205_1 Konstruksjonsmekanikk 2 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYG220_1 Betongkonstruksjoner 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYGKBAC_1 Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Valg av emner eller utveksling i 5. semester
Anbefalte valgemner SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG280_1 Konstruksjonslære 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre valgemner SP Semester
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Dataingeniør - bachelorprogram
Obligatoriske emner SP Semester
FYS100_1 Fysikk 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ING100_1 Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og ele... 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAT100_1 Objektorientert programmering 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
TN101_1 HMS-kurs for bachelorstudenter 0
1 3 4 5 6 7 8 9 10
DAT200_1 Algoritmer og datastrukturer 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE210_1 Datamaskinarkitektur 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
DAT220_1 Databaser 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
DAT230_1 Kommunikasjonsteknologi 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
DAT310_1 Webprogrammering 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
DATBAC_1 Bacheloroppgave i datateknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
DAT210_1 Programvareutvikling 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
DAT300_1 Kommunikasjonsteknologi 2 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
DAT320_1 Operativsystemer 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Elektroingeniør - bachelorprogram
Obligatoriske emner SP Semester
FYS100_1 Fysikk 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ING100_1 Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og ele... 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
TN101_1 HMS-kurs for bachelorstudenter 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAT100_1 Objektorientert programmering 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
ELE100_1 Elektroteknikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
ELE200_1 Elektroteknikk 2 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE210_1 Datamaskinarkitektur 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE300_1 Signaler og systemer 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ELE320_1 Reguleringsteknikk 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ELEBAC_1 Bacheloroppgave i elektroteknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Anbefalte valgemner eller utveksling 5. semester
Anbefalte valgemner SP Semester
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
ELE340_1 Datamaskinkonstruksjon 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
ELE610_1 Prosjekter i robotteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kjemi og miljø - bachelorprogram i ingeniørfag
Obligatoriske emner SP Semester
ING140_1 Ingeniørfaglig innføringsemne Kjemi og milj... 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
TN101_1 HMS-kurs for bachelorstudenter 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10
KJE150_1 Generell kjemi 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
FYS100_1 Fysikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE200_1 Organisk kjemi 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BIO200_1 Biokjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
KJE240_1 Analytisk miljøkjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
KJE260_1 Kjemi- og miljøteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
KJEBAC_1 Bacheloroppgave Kjemi og miljø 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Anbefalt valgemne semester 4 SP Semester
BYG125_1 Vann og avløp 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
FYS210_1 Fysikklaboratorium 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MLJ550_1 Videregående organisk kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling 5. semester
Anbefalte valgemner SP Semester
BIO220_1 Mikrobiologi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MLJ540_1 Instrumentell analyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre relevante valgemner SP Semester
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET200_1 Produksjon av olje og gass 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET210_1 Bore- og brønnvæsker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Maskiningeniør - bachelorprogram
Obligatoriske emner SP Semester
FYS100_1 Fysikk 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
TN101_1 HMS-kurs for bachelorstudenter 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ING120_1 Ingeniørfaglig innføringsemne - maskin 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
BYG140_1 Konstruksjonsmekanikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE100_1 Elektroteknikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSK210_1 Maskinkonstruksjon 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSK220_1 Produktutvikling og 3D modellering 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MSKBAC_1 Bacheloroppgave Maskin 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Valgemner eller utveksling 5. termin
Anbefalte valgemner SP Semester
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MSK260_1 Produksjon og tilvirkningsteknikker 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre relevante valgemner SP Semester
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PET100_1 Boring 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10