en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk (FYS1) eller Matematikk og Fysikk fra forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning.

 

Søkere som har bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning fyller fagkravene for opptak uten hensyn til generelle og spesielle opptakskrav.

 

Søkere med 2-årig teknisk fagskole fyller opptakskravene uten hensyn til krav om generell studiekompetanse.

 

Søkere med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998-1999 og tidligere studieordninger, må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk (R2) eller Matematikk fra forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning.

 

Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk (R1 + R2) og Fysikk (FYS1) eller Matematikk og Fysikk fra forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning.

 

Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på 5-årig masterprogram

  1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
  2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90 % av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
  3. Inkludert i de 90 % som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:
    1. Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 3 i "Utfyllende regler til lokalt opptak" til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
    2. Bacheloroppgaven.
  4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i "Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet" § 5.
  5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

 

 

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.