en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tverrfaglig veiledning - videreutdanning


Deltidsstudium over 2 år. Neste opptak er høsten 2016 (studieprogram 2016 - 18).

Studiet er tverrfaglig og henvender seg til personer som ønsker å utvikle sin kompetanse i veiledning. Dette kan gjelde yrkesutøvere som har, eller ønsker å påta seg veiledningsoppgaver i offentlig virksomhet, universitet/høgskoler eller bedrifter.

Studiet er delt i 5 emner:

1: Veiledningsteori og metodikk I

2: Praksisveiledning

3: Veiledningsteori og metodikk II

4: Veiledningsteori og metodikk III

5. Praksisveiledning


Studentene skal i løpet av 1 år gi minst 20 timer individuell veiledning over en periode på minimum 8 uker til en profesjonsutdannet og på forhånd ukjent fagperson.

Studentene skal i løpet av 2. år veilede en profesjonsgruppe på bachelornivå, minst 20 timer. Veiledningen bør strekke seg over ca. et halvt år i tid. Studentene får veiledning på veiledning i tilsammen 80 skoletimer over 2 år.

Utenlandsopphold

Ingen.

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag.

Telefon 51 83 41 00. E-post: post@uis.no

Programkoordinator Tone Haugs.