en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spesialsykepleie - mastergrad


Spesialisering

Spesialisering i anestesisykepleie SP Semester
MAN120_1 Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse II 20
1 2
MANMAS_1 Masteroppgave i spesialsykepleie med spesiali... 30
1 2
Spesialisering i intensivsykepleie SP Semester
MIS120_1 Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse II 20
1 2
MISMAS_1 Masteroppgave i spesialsykepleie med spesiali... 30
1 2
Spesialisering i operasjonssykepleie SP Semester
MOP120_1 Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse I... 20
1 2
MOPMAS_1 Masteroppgave i spesialsykepleie med spesiali... 30
1 2
Obligatoriske emner SP Semester
MSN100_1 Medisinske og naturvitenskapelige emner I 10
2 3 4
MSS100_1 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk 20
3 4

Spesialisering

Spesialisering i anestesisykepleie SP Semester
MAN101_1 Medisinske og naturvitenskapelige emner II an... 20
4
MAN110_1 Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse I 20
3 4
MAN120_1 Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse II 20
1 2
MANMAS_1 Masteroppgave i spesialsykepleie med spesiali... 30
1 2
Spesialisering i intensivsykepleie SP Semester
MIS101_1 Medisinske og naturvitenskapelige emner II In... 20
4
MIS110_1 Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse I 20
3 4
MIS120_1 Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse II 20
1 2
MISMAS_1 Masteroppgave i spesialsykepleie med spesiali... 30
1 2
Spesialisering i operasjonssykepleie SP Semester
MOP101_1 Medisinske og naturvitenskapelige emner II- o... 20
4
MOP110_1 Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse I... 20
3 4
MOP120_1 Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse I... 20
1 2
MOPMAS_1 Masteroppgave i spesialsykepleie med spesiali... 30
1 2