en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.


Etter endt studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har avanserte kunnskaper om fagområdets vitenskapelige teorier og metoder og har inngående forståelse for forskningsfronten innen det sosialfaglige feltet
 • kan identifisere sosialfaglige utfordringer og sette disse inn i en større teoretisk og samfunnsmessig kontekst
 • kan analysere sosialfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter
 • kan kritisk analysere behov og interesser hos individer og grupper som er i utsatte sosiale og/eller pedagogiske situasjoner
 • kan vurdere, planlegge og iverksette ulike sosialfaglige tiltak
 • kan anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og/eller utviklingsprosjekt under veiledning og i overensstemmelse med gjeldene forskningsetiske normer.

Generell kompetanse
 • kan reflektere kritisk og selvstendig over sosiale og etiske verdier og normer og relasjoner
 • kan anvende vitenskapelige tenke-, arbeids- og skrivemåter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og vitenskapelig erkjennelse innen det sosialfaglige feltet
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.