en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lese- og skrivevansker

Har du lese- og skrivevansker, eller mistanke om at du har slike vansker? Det er viktig at du får kartlagt hvilke vansker du har, og hvilke hjelpemidler du har bruk for.

For å legge best mulig til rette trenger vi dokumentasjon på dine lese- og skrivevansker. Vi godtar dokumentasjon som ikke er eldre enn fem år. Er det mer enn fem år siden du ble utredet, eller har du aldri blitt utredet, kan du kontakte PPT i hjemkommunen din. Bor du langt unna kan du ta kontakt med Læringsstøttesenteret ved Universitetsbiblioteket.

Universitetet i Stavanger tilbyr følgende:

  • Læringsstøttesenteret (LSS) arrangerer kurs for studenter med lese- og skrivevansker. Kursrekken gir deg opplæring i studieteknikk, læringsstrategier og spesialprogramvare, og arrangeres hver høst. Informasjon om kursene finner du på LSS sine nettsider.
  • Vi har installert LingDys, et spesialprogram for studenter med lese- og skrivevansker, på PC-stue D-106 og E-352 i Kjølv Egelands hus, samt 022 og 023 i Kjell Arholms hus.
  • Læringsstøttesenteret kan formidle kontakt med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek dersom du ønsker å låne pensumbøker på lyd. 
  • Vi kan innvilge søknad om tilrettelagt eksamen dersom du søker innen fristen.
  • Vi kan legge ved en bekreftelse på lese- og skrivevansker når vi sender eksamensbesvarelser til sensor.
  • Læringsstøttesenteret har også noen elektroniske hjelpemidler som vi låner ut. Dette er i hovedsak diktafoner og Daisy spillere.
UiS logo