en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styret ved Universitetet i Stavanger

Rektor er leiar av den faglege verksemda ved universitetet og er styreleiar i universitetsstyret. Prorektor er nestleiar i styret.

Styret ved Universitetet i Stavanger er valt for 2016-2019.

Medlemmer

Rektor Marit Boyesen, styreleiar, marit.boyesen@uis.no
Prorektor Dag Husebø, nestleiar, dag.husebo@uis.no
Svein Erik Tuastad, tilsettrepresentant vitskapleg personale, svein.tuastad@uis.no
Sanne Lorentzen, tilsettrepresentant for midlertidig tilsette,sanne.lorentzen@uis.no
Fredrik Skår, tilsettrepresentant for teknisk-administrativt tilsette, fredrik.skaar@uis.no
Eimund Nygaard, ekstern representant, eimund.nygaard@lyse.no
Janne Johnsen, ekstern representant, janne.johnsen@rogfk.no
Eskild Holm Nielsen, ekstern representant, dekan-tech@aau.dk
Siri Espedal Kindem, ekstern representant, sies@statoil.com 
Anine Klepp, studentrepresentant, aninegklepp@hotmail.com 
Sverre Daniel Gaupås, studentrepresentant, sdgaup@gmail.com


Varamedlemmer

Sigrun K. Ertesvåg, 1. varamedlem for vitskapleg personale, sigrun.ertesvag@uis.no
Jann Rune Ursin, 2. varamedlem for vitskapleg personale, jann-rune.ursin@uis.no
Clemens Furnes, 1. varamedlem for midlertidig tilsette, clemens.furnes@uis.no
Morten Tønnessen, 2. varamedlem for midlertidig tilsette, morten.tonnessen@uis.no
Susanna King, 1. varamedlem for teknisk-administrativt tilsette, susanna.king@uis.no
Tuan Williams, 2. varamedlem for teknisk-administrativt tilsette, tuan.williams@uis.no
Trude Marit Risnes, varamedlem for eksterne representantar, trudemarit.risnes@kronengruppen.no
Stein Tore Nilsen, varamedlem for eksterne representantar, stein.tore.nilsen@sus.no
Antonia Sævik Kvalsvik, vara studentrepresentant, antoniakvalsvik@gmail.com
Håkon Ohren, vara studentrepresentant, haakon.ohren@gmail.com

UiS logo
Bilde av rektor Marit Boyesen som leier universitetsstyret.

Rektor Marit Boyesen leier universitetsstyret. Foto: M. Berentsen