en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SAMSIK

Linjeforeningen for master i samfunnsikkerhet (SAMSIK) er en forening for alle studenter ved denne studieretningen. Det inkluderer begge sidene av masteren, både den teknisk-naturvitenskapelige og den samfunnvitenskapelige.

Logo Samsik

SAMSIK har som mål å: 

  • bidra til et godt klassemiljø for studentene ved studiet gjennom sosiale og faglige arrangement
  • bidra til å ta opp problemer knyttet til klassemiljø, o.l. gjennom SAMSIK's kontaktperson i styret (miljøansvarlig)
  • å være en informasjonsformidler mellom studentene og forelesere/universitetet
  • å promotere masteren i samfunnsikkerhet til andre studenter ved andre studieretninger
  • være et kontaktpunkt mellom arbeidslivet og studentene ved å arrangere bedriftspresentasjoner o.l.