en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Risikerer jeg noe ved å varsle?

Som student kan skal du kunne si ifra om kritikkverdige forhold uten å være bekymret for represalier. UiS skal gjøre sitt for at det ikke skjer.

9k=

Universitetet i Stavanger er åpne for klager og kritikk, også når den retter seg mot våre egne ansatte. Ingen skal frykte for negative konsekvenser ved å si ifra om uønsket oppførsel eller lignende.

Diskrimineringsloven om seksuell orientering § 9 setter forbud mot gjengjeldelse overfor noen som har fremmet klage om brudd på loven, eller som har gitt uttrykk for at klage kan bli fremmet.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 har et tilsvarende forbud mot gjengjeldelse.

Skulle du likevel oppleve ubehageligheter, ber vi deg ta direkte kontakt med HR-direktør Halfdan Hagen.