en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forskning på hotell-, reiseliv- og servicenæring

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer og en næring det skal satses på nasjonalt. Ved Norsk hotellhøgskole forskes det mye på servicenæringen og hotell- og reiselivsbransjen.

Nærbilde av globus

Reiselivsnæringen produserer infrastruktur for andre næringer og bidrar til å opprettholde både næringsgrunnlag og bosetning i mange distrikter. Det kan være vanskelig å tenke seg et moderne Norge uten kafeer, restauranter, hoteller og  transportnæring.

Turister kjøper varer i butikker og bruker buss og tog. Turisme skaper dermed grunnlag for et mye større offentlig tilbud enn man ellers ville hatt.

Reiselivet er også viktig for kultur- og samfunnsliv, ikke minst knyttet til spredning av kunnskap og kjennskap til norske regioner og norsk næringsliv.

Hotell- og reiselivsforskning er et satsingsområde ved Universitetet i Stavanger. Forskningen ved Norsk hotellhøgskole dreier seg blant annet om turisters opplevelser og erfaringer, markedsføring og promotering av reisemål, lokal turismeplanlegging, reisemålsledelse og bærekraftig reisemålsutvikling.

Gjesters opplevelser og hvordan disse opplevelsene blir realisert gjennom strategier, markedsføring, ledelse og organisering er også tema for flere av studiene gjort av forskere ved UiS.

To viktige satsingsområder er:

Se vår ekspertliste for de ulike forskningsfeltene