en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Behovet for kompetente mennesker i helsesektoren er formidabelt i tiårene framover. Derfor er også behovet for forskning og utvikling på dette feltet viktig. Helsefag er et prioritert fagfelt ved Universitetet i Stavanger.

Lege- og sykepleierstudenter i praksis.

Det helsevitenskapelige fakultet er fremst i forskningsfeltet på områder som pasientsikkerhet, profesjonspraksis og mestring av kronisk syke.

Fakultetet har aktive forskergrupper på følgende felt:

Langvarige helseplager

Pasientsikkerhet

Pårørendeforskning

Profesjonelle relasjoner

Livsfenomen og livskvalitet

E-læring og simulering