en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva kan vi tilby?

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr studier innen klassisk musikk, dirigering, jazz, dans, pedagogikk samt musikkproduksjon og opptaksteknikk. I denne tverrfagligheten har vi greid å etablere et studiemiljø som er enestående og nyskapende i norsk sammenheng.

Bjergsted Jazzensemble - Foto: Karina Gytre

Om lag 220 heltidsstudenter er tilknyttet fakultetet, fordelt på studier fra bachelorprogram til videreutdanning og masterprogram.

Grunnutdanningene omfatter to forskjellige utøvende bachelorprogram, med hovedretninger innen dans eller musikk; klassisk eller jazz/improvisatorisk retning, samt dirigentstudier. På høyere grads nivå tilbys et 2-årig masterprogram i utøvende musikk, samt et 1-årig solistisk postgraduate studium (PDM) i utøvende musikk - klassisk, jazz/improvisasjon.

Fakultetet tilbyr også ettårige kurs som består av et bredt spekter av emner innen instrumental- og vokalutøving, kammermusikk og direksjon, foruten et spesialisert årsstudium i musikkproduksjon og opptaksteknikk.

Studiekvalitet
Studentene bidrar gjennom studieåret med flere konserter og forestillinger som finner sted på flere ulike arenaer i Stavanger regionen. Studentene får konserttrening, samtidig som konsertene og danseforestillingene er viktige bidrag til byens og regionens kulturliv.

Fakultetet holder et høyt aktivitetsnivå innen ensemble- og orkesterspill. Vi har jevnlige prosjekter med eget symfoniorkester og diverse blåseensembler, og vi er spesielt stolt av strykeorkesteret Ensemble Bjergsted 1 (1B1), Bjergsted Jazzensemble og sangseksjonenes årlige operaprosjekter! 

Fakultetet samarbeider med Stavanger Symfoniorkester om to produksjoner i året der studentene innlemmes som ordinære orkestermusikere. Mesterklasser med solister fra SSOs konsertserier, og fremragende kapasiteter fra Norge og utlandet er gode bidrag til studiekvaliteten.

Alle dansestudentene er medlem av Bjergsted Danseensemble. Ensemblet gir flere forestillinger gjennom året, og har de senere år hatt sin store avslutningsforestilling til sommeren i Sandnes kulturhus. Danseutdanningen fikk i 2014 tre nye spesialbygde dansesaler.

Kompetanse
Fakultet for utøvende kunstfag har høyt spesialiserte lærere som samlet besitter en bred kompetanse innen ulike kunstfaglige felt. Blant våre om lag 70 heltids- og deltidsansatte finner vi aktive musikere, dansere og koreografer som gir konserter og forestillinger både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. fakultetet har videre gode samarbeids- og utvekslingsavtaler med attraktive studiesteder utenlands.

Som student på Campus Bjergsted vil du stå i sentrum for vår virksomhet. Vi legger vekt på at du skal trives, og at du skal ha glede og utbytte av studiet og studietiden hos oss. Vi ønsker å tilby det aller beste til aktive og engasjerte studenter. Slik skaper vi i fellesskap et særegent og godt studentmiljø! Vi ønsker deg:

Hjertelig velkommen som søker!