en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Videreutdanning i utøvende musikk - klassisk, jazz/improvisasjon

Videreutdanning i utøvende musikk - klassisk, jazz/improvisasjon (60 studiepoeng) retter seg mot søkere i avsluttende år av sin Bachelorgrad som ønsker å videreutvikle sine instrumentale ferdigheter og sin personlige kunstneriske profil på hovedinstrumentet, i tilknytning til et annet utøvende eller teoretisk emne på 30 studiepoeng.

Videreutdanning i utøvende musikk består av 2 emner på 30 studiepoeng, hvorav det ene emnet VUA100 - Instrumental/vokalutøving (hovedinstrument) er obligatorisk.

Oversikt over mulige emnekombinasjoner finner du i programmets studieplan. Valg av ønsket kombinasjonsemne gjøres i elektronisk følgeskjema.

Se Studieplan for Videreutdanning i utøvende musikk - klassisk, jazz/ improvisasjon


FORMELLE OPPTAKSKRAV

Oppnådd bachelor grad
For studier som Videreutdanning i utøvende musikk - klassisk, jazz/improvisasjon (60 studiepoeng), kreves det fullført lavere grads studier, fortrinnsvis et fullført 3- eller 4- årig Bachelorprogram i utøvende musikk.

Viser ellers til IMD's opptaksreglement. 


DOKUMENTOPPLASTING

For å kunne bli innkalt til utøvende opptaksprøve for Videreutdanning i utøvende musikk kreves det at følgende er sendt inn lastet opp i SøknadsWeb innen 31. desember:

1. Elektronisk følgeskjema
Alle søkere må fylle ut et elektronisk følgeskjema. Lenke til skjema får du i kvitterings e-posten etter at søknaden din er registrert i SøknadsWeb. Følgeskjema lastes ikke opp i SøknadsWeb, men sendes inn elektronisk.

2. Prøvespillprogram
Husk å fyll inn ditt prøvespillprogram i det elektroniske følgeskjemaet.

3. Hva må i tillegg lastes opp i SøknadsWeb?
- Akkompagnementsnoter
- Karakterutskrift og vitnemål med oppnådd Bachelor i musikk.
- Vitnemål med oppnådd GSK
(dersom ditt vitnemål ligger i NVB, Norsk Vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste det opp i weben)
- Musikalsk CV (oversikt over egen erfaring og praksis som utøver)
- Eventuelle attester (ikke obligatorisk)

Dersom du velger kombinasjonsemnet VEK102 - Ensembleledelse korps (nivå 2) må du legge ved en oversikt over egen erfaring og praksis som dirigent.

Dersom bachelorpogrammet gjøres ferdig våren 2017, må bekreftelse fra studiested samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF!
Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke scann inn kopier).
Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Dersom du velger å sende enkelte søknadsdokument via ordinær postgang må du sende kopier. Originaler blir ikke returnert!
Adresse: Fakultet for utøvende kunstfag
, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger.
Merk forsendelsen: Søknad VID, samt søkernummer.


UTØVENDE OPPTAKSKRAV

Dersom Fakultet for utøvende kunstfag har mottatt alle søknadsdokumenter innen fristen, og du i tillegg er formelt kvalifisert for opptak, vil du bli invitert til utøvende opptaksprøver i Bjergsted i uke 10. Opptaksprøvene vil bestå av en utøvende prøve på hovedinstrument samt et separat intervju.

Repertoarkrav hovedinstrument

Søkere til Videreutdanning i utøvende musikk - KLASSISK og JAZZ/IMPROVISASJON:
Det er ikke gitt føringer på valg av repertoar/ program for Videreutdanning, men det kreves et prøvespillprogram på ca. 30 - 45 minutters lengde, der nivået forventes å være tilnærmet som på prøvespill for Master. Ett av verkene skal ha høy vanskelighetsgrad. For jazz/ improvisasjonssøkere er det viktig at musikken inneholder strekk av improvisasjon, og at du klart får vist dine solist- og ensembleegenskaper innen valgte stilart.

Lengde på prøvespillprogram: ca. 30 - 45 minutter.
På selve prøvespillet vil kommisjonen velge ut ca. 20 - 30 minutter fra ditt foreslåtte program.

Søkere til Videreutdanning - med kombinasjonsemnet Ensembleledelse korps (nivå 2):
Dette er et 30 sp kurs for viderekomne dirigenter. Målgruppen er erfarne musikere med fullført Bachelor, som ønsker å dirigere på et forholdsvis høyt nivå, og for søkere som trenger faglig utvikling som forberedelse til Masterstudier i dirigering.
Videreutdanningsstudiet gjennomføres som et on-campus studium.

Du vil motta partitur og annen prøveinformasjon på e-post minst tre uker i forkant av prøvedagen.

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene består av:
- Prøvedirigering
Repertoar: Percy Grainger: Irish Tune og Percy Grainger, ed. Frederick Fennell: Lincolnshire Posy (sats 1, 2 og 6)
- Samtale

Intervju
På intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål.

Akkompagnementsnoter
For at du skal være garantert akkompagnement fra Fakultet for utøvende kunstfag under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 31. desember