en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PPU i skapende og utøvende kunstfag

Praktisk-pedagogisk utdanning er et ettårig påbygningsstudium som sammen med utøvende utdanning i musikk, dans, teater/drama kvalifiserer for arbeid som musikk- og dansepedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kommunale kulturskoler og i ulike typer frivillig kulturvirksomhet.

Studiet tas i hovedsak som et selvstendig fulltidsstudium over ett år (60 sp), men det er også åpent som deltidsstudium over to år (30 sp+30 sp).


Se Studieplan for Praktisk pedagogisk utdanning i skapende og utøvende kunstfag


FORMELLE OPPTAKSKRAV

Oppnådd bachelor grad
For videreutdanningsstudier som Praktisk pedagogisk utdanning i skapende og utøvende kunstfag (60 studiepoeng), kreves det at søkerne har en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget musikk, dans, teater/drama, eller musikkvitenskap. Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier.

Det kan bli krevd utøvende opptaksprøve og intervju som vurderingsgrunnlag for opptak.
Dersom det blir aktuelt med en utøvende prøve og/eller intervju vil du bli kontaktet av fakultetet. På intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål.

Dersom fakultetet er usikker på dine norskkunnskaper vil du måtte gjennom et intervju.

NB! Studenter som ønsker å ta PPU i skapende og utøvende kunstfag som en del av det 4- årige bachelorprogrammet i utøvende musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) vil bli prioritert.

Realkompetanse:
Søkere fra fylte 25 år eller eldre, uten dokumentert bachelorgrad, kan be om å få vurdert sine kvalifikasjoner for opptak til PPU på grunnlag av realkompetanse. En søker som ønsker å bli realkompetansevurdert til PPU må ha minimum 90 studiepoeng i utøvende musikk-, drama/teater- eller dansefaglig fordypning fra høyere utdanning. Realkompetansesøkere må i tillegg avlegge utøvende opptaksprøver.
NB! For realkompetansesøkere vil den utøvende opptaksprøven utgjøre en stor del av vurderingsgrunnlaget.

Realkompetanse innebærer all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt/ ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. Det stilles høye krav til dokumentasjon av realkompetanse til PPU.

Viser ellers til UK's opptaksreglement. 


DOKUMENTOPPLASTING

For å kunne bli vurdert for opptak til PPU- studier i skapende og utøvende kunstfag kreves det at følgende er sendt inn og lastet opp i SøknadsWeb innen 14. mars:

Elektronisk følgeskjema
Alle søkere må fylle ut et elektronisk følgeskjema. Lenke til skjema finner du på kvitteringssiden i SøknadsWeb. Lenken sendes deg også på e-posten etter at søknaden din er registrert i SøknadsWeb.
Følgeskjema lastes ikke opp i SøknadsWeb, men sendes inn elektronisk.

HUSK! Opplysninger om motivasjon for søkt studie skal fylles inn i følgeskjema!

Hva må i tillegg lastes opp i SøknadsWeb?
1. Karakterutskrift og vitnemål med oppnådd Bachelor i musikk, dans eller drama/teater
(dersom bachelorpogrammet gjøres ferdig våren 2017, må bekreftelse fra studiested samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb)
2. Vitnemål med oppnådd GSK (dersom ditt vitnemål ligger i NVB, Norsk Vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste det opp i weben)
3. CV (må inneholde en oversikt over egen erfaring og praksis som utøver, samt mulig erfaring fra arbeidslivet, type stilling, lengde og arbeidssted)
4. Dokumentasjon på norskkunnskaper (dersom du ikke har norsk som morsmål. Vi ber om bestått "Bergenstest", fullført NOMSA- program el.l.)
5. Eventuelle attester som kan relateres til søknaden
6. Dokumentasjon for opptak til didaktisk spesialisering

 Følgende må lastes opp som dokumentasjon på didaktisk spesialisering:
- Innen instrumental- og ensembleundervisning, direksjon og komposisjon kreves dokumentasjon av utøvende utdanning på konservatorie-/musikkhøgskolenivå.
- Innen musikkteoretiske fag kreves dokumentasjon av utdanning i musikkteoretiske fag, hvor det faglige innholdet må være relevant for undervisning i musikkfag i videregående opplæring, utdanningsprogram for musikk, dans og drama – programområde for musikk.
- Innen dansefag kreves dokumentasjon av utdanning i dansefag på et nivå tilsvarende norsk utøvende danseutdanning, hvor det dansefaglige innholdet må være relevant for undervisning i dansefag i videregående opplæring, utdanningsprogram for musikk, dans og drama – programområde dans.
- Innen teater- og dramafag kreves dokumentasjon av utdanning i utøvende teater- og dramafag, hvor det faglige innholdet må være relevant for undervisning i drama- og teaterfag i videregående opplæring, utdanningsprogram for musikk, dans og drama – programområde for drama/teater.

NB! Dersom du søker om opptak til PPU på grunnlag av realkompetanse du avlegge opptaksprøve.
Er du musikksøker må du laste opp et prøvespillprogram samt akkompagnementsnoter i SøknadsWeben. Utøvende krav vil være som for opptak til Videreutdanning i utøvende musikk.
Dansesøkere vil få mer informasjon om prøven i egen e-post.

Dato for eventuelt prøvespill/danseprøve vil bli tilsendt den enkelte realkompetansesøker.

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF!
Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke scann inn kopier).
Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Dersom du velger å sende enkelte søknadsdokument via ordinær postgang må du sende kopier. Originaler blir ikke returnert!
Adresse: Fakultet for utøvende kunstfag
, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger.
Merk forsendelsen: Søknad PPU, samt søkernummer.


Politiattest
For å kunne starte på et PPU- studie ved UiS kreves det politiattest. Dersom du blir tilbudt studieplass på PPU kreves det at du innen semesterstart (senest innen 1. september) har levert en gyldig politiattest til fakultetets administrasjon.
Her kan du lese mer om hva du må ha med deg på politistasjonen for å få utstedt en politiattest.

Har du tilgang til ID-porten (BankID, Buypass, Commfides) så kan du søke om politiattest via Politiets nettsider. Her fyller du inn nødvendige opplysninger, velger kategorien "Studenter", deretter formål "Opptak - Generell", og legger ved tilbudsbrevet du mottok fra oss.