en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Postgraduate Diploma i utøvende musikk - klassisk, jazz/improvisasjon

Postgraduate Diploma in Music Performance - klassisk, jazz/improvisasjon (60 studiepoeng) henvender seg til musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin musikalske og instrumentaltekniske utøverkompetanse.

Postgraduate Diploma (PDM) er et friere fordypningsstudium og krever et høyt nivå på hovedinstrument. Programmet stiller meget store krav til studentenes selvstendige innsats og disiplin. Hver student har et fordypningsprosjekt for studieåret, som godkjennes ved opptak.


Se Studieplan for Postgraduate Diploma in Music Performance (PDM)


FORMELLE OPPTAKSKRAV

Oppnådd Master grad
For opptak til PDM kreves det fortrinnsvis fullført og bestått Master i utøvende musikk - klassisk, jazz/improvisasjon, eller tilsvarende utdanning.

Viser ellers til IMD's opptaksreglement. 


DOKUMENTOPPLASTING

For å kunne bli innkalt til utøvende opptaksprøve for PDM- studiet i utøvende musikk kreves det at følgende er sendt inn lastet opp i SøknadsWeb innen 31. desember:

1. Elektronisk følgeskjema
Alle søkere må fylle ut et elektronisk følgeskjema. Lenke til skjema får du i kvitterings e-posten etter at søknaden din er registrert i SøknadsWeb. Følgeskjema lastes ikke opp i SøknadsWeb, men sendes inn elektronisk.

2. Prøvespillprogram og prosjekt- beskrivelse
Husk å fyll inn følgende informasjon i det elektroniske følgeskjemaet
- Prøvespillprogram (ca. 45 minutter) 
- En kort redegjørelse vedrørende dine planer for ønsket PDM- prosjekt (ønsket fordypningsområde/ interessefelt: f.eks. en gitt epoke, en spesiell komponist, et verk osv. - maks 1000 ord).
Kan også lastes opp separat om du ønsker det.

3. Hva må i tillegg lastes opp i SøknadsWeb?
- Akkompagnementsnoter
- Karakterutskrift og vitnemål med oppnådd Master i musikk.
- Karakterutskrift og vitnemål med oppnådd Bachelor i musikk.
- Vitnemål med oppnådd GSK
(dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i NVB, Norsk Vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste det opp i weben)
- Musikalsk CV (oversikt over egen erfaring og praksis som utøver)
- En repertoarliste for hovedinstrument på 180 min.
(repertoarlisten skal vise og dokumentere at du har gjennomgått verk med spilletid på minimum 180 minutter, derunder minst 30 minutters kammermusikk/ ensemblespill)
- Eventuelle attester (ikke obligatorisk)

Dersom masterpogrammet gjøres ferdig våren 2017, må bekreftelse fra studiested samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF!
Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke scann inn kopier).
Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Dersom du velger å sende enkelte søknadsdokument via ordinær postgang må du sende kopier. Originaler blir ikke returnert!
Adresse: Fakultet for utøvende kunstfag
, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger.
Merk forsendelsen: Søknad PDM, samt søkernummer.


UTØVENDE OPPTAKSKRAV

Dersom Fakultet for utøvende kunstfag har mottatt alle søknadsdokumenter innen fristen, og du i tillegg er formelt kvalifisert for opptak, vil du bli invitert til utøvende opptaksprøver i Bjergsted i uke 10. Opptaksprøvene vil bestå av en utøvende prøve på hovedinstrument samt et separat intervju.

Repertoarkrav hovedinstrument
PDM- studiet har et omfattende og allsidig repertoarkrav for hovedinstrument. Opptaksprøven baseres på at søkeren skriver et forslag på 45 minutters prøvespillprogram, hvorav minst ett verk skal ha høy vanskelighetsgrad. Programmet må bestå av ulike stilarter og genrer som er relevant for instrumentet. Programmet må ellers være representativt og stå i forhold til ditt ønskede fordypningsområde (PDM- prosjekt).

På selve opptaksprøven må man spille ca. 25 - 30 minutter som juryen velger fra ditt foreslåtte prøvespillprogram.

Intervju
På intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål. Du må også fremlegge din foreløpige plan for PDM- prosjektet.

Akkompagnementsnoter
For at du skal være garantert akkompagnement fra Fakultet for utøvende kunstfag under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 31. desember.