en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Musikkproduksjon og Opptaksteknikk

Musikkproduksjon og opptaksteknikk er et videreutdanningsstudium for deg som har spesiell interesse for opptak og lydproduksjon. Her får du praksis sammen med profesjonelle ensembler og musikere fra hele verden.

Fra høsten 2017 vil du også ha muligheten til å velge Musikkproduksjon og Opptaksteknikk som veivalg til de to siste årene av ditt 4- årige Bachelorstudie i musikk.

Det 1- årige, frittstående videreutdanningsprogrammet Musikkproduksjon og Opptaksteknikk (60 sp), tar sikte på å utvikle studentens kompetanse i musikkproduksjon og opptak både fra studio- og konsertsituasjon. Her vektlegges et allsidig praksisfelt, med særlig fokus på opptak av akustiske hendelser. Studiet kan fungere som et alternativ til tradisjonell studiopraksis, hvor studenter oppfordres til å jobbe med en rekke ulike musikksjangre. 

Programmet er begrenset til maksimalt ti kvalifiserte deltakere per år, og all undervisning foregår på engelsk.
Søknadsfrist 1. mars!

Se Studieplan for Musikkproduksjon og Opptaksteknikk


FORMELLE OPPTAKSKRAV

Oppnådd bachelor grad
For opptak til Musikkproduksjon og Opptaksteknikk (60 studiepoeng), kreves det fortrinnsvis et fullført 3- eller 4- årig bachelorprogram i musikk, mediaproduksjon eller annet relevant fagfelt. Studenter med fullført Master er velkomne til å søke. 

Søknad på grunnlag av realkompetanse
Søkere med praktisk utdannelse og erfaring på lik linje med et fullført Bachelor program kan bli tatt opp på studiet etter indivduell evaluering. Søkere må dokumentere tidligere utdanning og relatert erfaring med fagfeltet, inkludert utøvende musikk- ferdigheter. Les mer her om søknader på grunnag av realkompetanse

Viser ellers til IMD's opptaksreglement. 


DOKUMENTOPPLASTING

For å kunne bli vurdert for opptak til Musikkproduksjon og opptaksteknikk kreves det at følgende er sendt inn og lastet opp i SøknadsWeb innen 14. mars:

1. Elektronisk følgeskjema
Alle søkere må fylle ut et elektronisk følgeskjema. Lenke til skjema finner du på kvitteringssiden i SøknadsWeb. Lenken sendes deg også på e-posten etter at søknaden din er registrert i SøknadsWeb. Følgeskjema lastes ikke opp i SøknadsWeb, men sendes inn elektronisk.

HUSK! Opplysninger om motivasjon for søkt studie skal fylles inn i følgeskjema!

2. Egne arbeid
Husk å fyll inn lenker til eksempler med egne arbeid i det elektroniske følgeskjemaet. Arbeidene bør være av nyere dato. 

3. Hva må i tillegg lastes opp som PDF i SøknadsWeb?
- Karakterutskrift og vitnemål med oppnådd Bachelorgrad.
- Vitnemål og karakterutskrift med oppnådd GSK
(dersom ditt vitnemål ligger i NVB, Norsk Vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste det opp i weben)
- CV (oversikt over egen erfaring og praksis som utøver i fagfeltet, inkluder utøvende musikkferdigheter)
- Eventuelle attester (ikke obligatorisk)

Dersom bachelorpogrammet gjøres ferdig våren 2017, må bekreftelse fra studiested samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF!
Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke scann inn kopier).
Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Dersom du velger å sende enkelte søknadsdokument via ordinær postgang må du sende kopier. Originaler blir ikke returnert!
Adresse: Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger.
Merk forsendelsen: Søknad MPO, samt søkernummer.