en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Master i utøvende musikk

Vår Master i utøvende musikk (120 studiepoeng) krever et meget høyt nivå på hovedinstrument, samt høy musikkteoretisk kompetanse. Du kan velge mellom studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon eller dirigering. Studiets arbeidsformer vil være både lærerstyrt og studentstyrt.

I utgangspunktet er studiet åpent for studenter fra de fleste stilarter og genrer (klassisk musikk, jazz, improvisasjon, samtidsmusikk etc.), men med et forbehold om at det ved fakultetet finnes tilgjengelig ekspertise til veiledning og undervisning innen studentens valgte spesialområde.


Se Studieplan for Master i utøvende musikk - klassisk, jazz/ improvisasjon


FORMELLE OPPTAKSKRAV

Oppnådd bachelor grad
For høyere grads studier som Master i utøvende musikk (120 studiepoeng), kreves det fullført lavere grads studier i musikk, fortrinnsvis en fullført 3- eller 4- årig Bachelorgrad med instrumentalutøvende emner på minimum 90 studiepoeng.

Viser ellers til IMD's opptaksreglement. 


DOKUMENTOPPLASTING

For å kunne bli innkalt til utøvende opptaksprøve for Master i utøvende musikk kreves det at følgende er sendt inn lastet opp i SøknadsWeb innen 31. desember:

1. Elektronisk følgeskjema
Alle søkere må fylle ut et elektronisk følgeskjema. Lenke til skjema får du i kvitterings e-posten etter at søknaden din er registrert i SøknadsWeb. Følgeskjema lastes ikke opp i SøknadsWeb, men sendes inn elektronisk.

2. Prøvespillprogram og masterprosjekt- beskrivelse
Husk å fyll inn følgende informasjon i det elektroniske følgeskjemaet
- Prøvespillprogram (ca. 45 minutter) 
- En kort redegjørelse vedrørende dine ønsker/ planer for Masterstudiet. (ønsket fordypningsområde/ interessefelt: f.eks. en gitt epoke, en spesiell komponist, et verk osv. - maks 1000 ord).
Kan også lastes opp separat om du ønsker det.

3. Hva må i tillegg lastes opp i SøknadsWeb?
- Akkompagnementsnoter
- Karakterutskrift og vitnemål med oppnådd Bachelor i musikk.
- Vitnemål med oppnådd GSK
(dersom ditt vitnemål ligger i NVB, Norsk Vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste det opp i weben)
- Musikalsk CV (oversikt over egen erfaring og praksis som utøver)
- En repertoarliste for hovedinstrument på 180 min.
(repertoarlisten skal vise og dokumentere at du har gjennomgått verk med spilletid på minimum 180 minutter, derunder minst 30 minutters kammermusikk/ ensemblespill)
- Eventuelle attester (ikke obligatorisk)

Dersom bachelorpogrammet gjøres ferdig våren 2017, må bekreftelse fra studiested samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF!
Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke scann inn kopier).
Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Dersom du velger å sende enkelte søknadsdokument via ordinær postgang må du sende kopier. Originaler blir ikke returnert!
Adresse: Fakultet for utøvende kunstfag
, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger.
Merk forsendelsen: Søknad MA, samt søkernummer.


UTØVENDE OPPTAKSKRAV

Dersom Fakultet for utøvende kunstfag har mottatt alle søknadsdokumenter innen fristen, og du i tillegg er formelt kvalifisert for opptak, vil du bli invitert til utøvende opptaksprøver i Bjergsted i uke 10. Opptaksprøvene vil bestå av en utøvende prøve på hovedinstrument samt et separat intervju.

Repertoarkrav hovedinstrument

Søkere til Master i utøvende musikk - KLASSISK og JAZZ/IMPROVISASJON:
Masterstudiet har et omfattende og allsidig repertoarkrav for hovedinstrument. Opptaksprøven baseres på at søkeren skriver et forslag på 45 minutters prøvespillprogram, hvorav minst ett verk skal ha høy vanskelighetsgrad. Programmet må bestå av ulike stilarter og genrer som er relevant for instrumentet. Programmet må ellers være representativt og bør stå i forhold til ditt ønskede fordypningsområde.

På selve opptaksprøven må man spille ca. 25 - 30 minutter som juryen velger fra ditt foreslåtte prøvespillprogram.

Søkere til Master i utøvende musikk - KORPSDIRIGERING:
Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene består av:
- Hjemmeoppgave:
Instrumentering for blåseensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5
- Prøvespill på eget instrument - valgfritt repertoar
- Intervju hvor det inngår en samtale rundt prøvedirigeringsrepertoaret med fokus på analyse, tolkning og partiturspill
- Prøvedirigering:
Repertoar 1. runde: Percy Grainger, ed. Frederick Fennell: Lincolnshire Posy (sats 1, 2, 5 og 6) og søkerens egen instrumenteringsoppgave
Repertoar 2. runde: gjøres kjent ca. uke 5

Intervju
På intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål. Her vil det også bli snakket om dine foreløpige planer for ønsket fordypningprosjekt.

Akkompagnementsnoter
For at du skal være garantert akkompagnement fra Fakultet for utøvende kunstfag under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 31. desember.