en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Digitale dirigentstudier

Digitale dirigentstudier er en fleksibel, prosjekt- og nettbasert tilleggsutdanning. Studiet er et 1- årig deltidsstudium på 30 studiepoeng rettet mot korpsdirigenter i hele Norge og Norden, og er både for skole- og voksenkorpsdirigenter.

Det er en forutsetning at man har tilgang til et korps for å kunne gjennomføre studie

Studiet er en kombinasjon av samlinger i Stavanger og nettbaserte studier som gjennomføres hjemmefra. Det er 3 samlinger i Stavanger; 5 dagers oppstartskurs i august i forbindelse med Dirigentuka, en praksishelg i januar og en avsluttende eksamen i mai. Den nettbaserte delen omfatter 10 foredrag med tilhørende oppgaver som er digitalisert, og som gjennomføres etter studentens egen fremdriftsplan. I tillegg får hver student enetimer via videosamtale der man evaluerer studentens praksis med eget korps.

Studiet er et enkeltemne med eget opptak, underlagt Årsstudium i utøvende musikk. Les mer om Digitale dirigentstudier her.

FORMELLE OPPTAKSKRAV

Generell studiekompetanse
For studier som Årsstudium i utøvende musikk (60 studiepoeng), kreves det oppnådd generell studiekompetanse (GSK). GSK innebærer normalt bestått 3- årig videregående opplæring med grunnkurs, VKI og VKII.

Realkompetanse
Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt/ ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. De særskilte opptakskravene til det enkelte studium må i tillegg oppfylles.

Viser ellers til IMD's opptaksreglement.


DOKUMENTOPPLASTING

For å bli vurdert for opptak til Digitale dirigentstudier kreves det at følgende er gjort innen 15. mars:

1. Elektronisk følgeskjema
Alle søkere må fylle ut et elektronisk følgeskjema. Lenke til skjema får du i kvitterings e-posten etter at søknaden din er registrert i SøknadsWeb. Følgeskjema lastes ikke opp i SøknadsWeb, men sendes inn elektronisk.

2. Videoopptak
Last opp din video til en nettjeneste som YouTube eller Vimeo og kopier lenkeadressen inn i skjemaet.
Husk å informer oss om når opptaket er gjort og hvilken setting det er hentet fra.

3. Hva må i tillegg lastes opp i SøknadsWeb?
- Vitnemål (og karakterutskrift) fra videregående skole med oppnådd GSK
(dersom ditt vitnemål ligger i NVB, Norsk Vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste det opp i weben)
- Musikalsk CV (hva du har gjort frem til nå som musiker og dirigent)
- Motivasjon (en liten redegjørelse, kan enten filmes inn i slutten av video, lastes opp som eget dokument i weben eller skrives direkte inn i det elektroniske følgeskjemaet)
- Eventuelle attester (valgfritt)

Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren 2017, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift også lastes opp i SøknadsWeb.

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF!
Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke scann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Dersom du velger å sende enkelte søknadsdokument via ordinær postgang må du sende kopier. Originaler blir ikke returnert!
Adresse: Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger.
Merk forsendelsen: Søknad Digitale dirigentstudier, samt søkernummer.


Vedrørende innlevering av videoopptak
I forbindelse med din søknad til Digitale dirigentstudier blir du bedt om levere oss et 10- minutters langt videoopptak der du dirigerer ditt eget korps. 

Tips:
Begynn å ta opp øvelser og/eller konserter i god tid før søknadsfristen, deretter velger du et eller to utdrag der du selv syns du hadde god flyt i instruksjonen eller en fin gjennomspilling som du kan sende inn. Vi er ikke så opptatt av hvordan det låter, mere opptatt av hvordan du påvirker musikerne og musikken gjennom både instruksjon og teknikk. Det er helt fint med opptak fra øvelser, videoopptaket behøver ikke nødvendigvis være fra en konsert.
NB! Husk å filme slik at vi ser ansiktet ditt, altså sett opp kameraet bak korpset, eller på siden. Husk også å informer oss om når opptaket er gjort og fra hvilken setting det er hentet fra.

Du kan også ta opp et par minutter video der du forteller oss hva du selv ønsker å få ut av studiet - et slags video-"motivasjonsbrev». Alternativt kan du levere et skriftlig motivasjonsbrev via det elektroniske følgeskjemaet.

Det enkleste er om du sender oss lenke til opptaket som lastes opp på YouTube eller Vimeo.
Får du problemer med opplastingen, kontakt oss på musikk-dans@uis.no

 


UTØVENDE OPPTAKSKRAV

Det er ingen fysisk opptaksprøve med oppmøte på Institt for musikk og dans i Bjergstedparken, men søkerne leverer - sammen med søknaden - en video av seg selv der de dirigerer et korps. Repertoar er valgfritt. Ca. 10 minutter video fra prøve og/eller konsert - filmet slik at man ser dirigentens ansikt.

Søkeren må også sende inn noen minutter video der han/hun forteller hva de ønsker å få ut av dette dirigentstudiet.