en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bachelor i utøvende musikk

Bachelor i utøvende musikk er et 4-årig studieprogram på 240 studiepoeng med utøvende fagdisipliner som hovedtyngde. Du kan velge mellom studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon eller dirigering.


Se: Studieplan for Bachelor i utøvende musikk - klassisk, jazz/ improvisasjon


FORMELLE OPPTAKSKRAV

Generell studiekompetanse
For lavere grads studier som Bachelor i utøvende musikk (240 studiepoeng), kreves det oppnådd generell studiekompetanse (GSK). GSK innebærer normalt bestått 3- årig videregående opplæring med grunnkurs, VKI og VKII.

Realkompetanse
Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt/ ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. De særskilte opptakskravene til det enkelte studium må i tillegg oppfylles.

Viser ellers til IMD's opptaksreglement.


DOKUMENTOPPLASTING

For å kunne bli innkalt til utøvende opptaksprøve for Bachelor i utøvende musikk kreves det at følgende er sendt inn lastet opp i SøknadsWeb innen 31. desember:

1. Elektronisk følgeskjema
Alle søkere må fylle ut et elektronisk følgeskjema. Lenke til skjema får du i kvitterings e-posten etter at søknaden din er registrert i SøknadsWeb. Følgeskjema lastes ikke opp i SøknadsWeb, men sendes inn elektronisk.

2. Prøvespillprogram
Husk å fyll inn ditt prøvespillprogram i det elektroniske følgeskjemaet.

3. Hva må i tillegg lastes opp i SøknadsWeb?
- Akkompagnementsnoter
- Vitnemål (og karakterutskrift) med oppnådd GSK
(dersom ditt vitnemål ligger i NVB, Norsk Vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste det opp i weben)
- Musikalsk CV
- Eventuelle attester (ikke obligatorisk)

Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren 2017, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF!
Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke scann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Dersom du velger å sende enkelte søknadsdokument via ordinær postgang må du sende kopier. Originaler blir ikke returnert!
Adresse: Fakultet for utøvende kunstfag
, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger.
Merk forsendelsen: Søknad BA, samt søkernummer.


UTØVENDE OPPTAKSKRAV

Dersom Fakultet for utøvende kunstfag har mottatt alle søknadsdokumenter innen fristen, og du i tillegg er formelt kvalifisert for opptak, vil du bli invitert til utøvende opptaksprøver i Bjergsted i uke 10. Opptaksprøvene vil bestå av en utøvende prøve på hovedinstrument, en prøve i musikkteori og gehør, samt et separat intervju.

Repertoarkrav hovedinstrument

Søkere til Bachelor i utøvende musikk - JAZZ/IMPROVISASJON:
Til hovedinstrumentprøven (kun 1 runde) forberedes det fire musikkstykker. Det er viktig at musikken inneholder strekk av improvisasjon, og at du klart får vist dine solist- og ensembleegenskaper innen valgte stilart. Det er i utgangspunktet ingen føringer på valg av prøvespillprogram, men det er viktig at du framfører musikk som du kjenner godt, og som fremhever ditt musikalske nivå. Musikkstykkene må lett kunne innstuderes av prøvespillkompet som IMD stiller til disposisjon. Du kan alternativt spille med ditt eget komp om dette er avtalt på forhånd.

Eksempler på prøvespill for jazz/ improvisasjon:
SWING: Stella by Starlight (Young), Anthropology (Parker/Gillespie), All Blues (Davis), All The Things You Are (Kern).
LATIN: St. Thomas (Rollins), Spain (Corea), 500 Miles High (Corea), Falling Grace (Swallow).
BALLADE: Body and Soul (Green), My Funny Valentine (Rodgers/ Hart), Blue in Green (Davis/Evans), Like Someone In Love (Van Heusen).
(Dette er kun et forslag, du er selvsagt fri til å finne det repertoar som passer best til din utøverprofil.)

Lengde på prøvespillprogram: ca. 30 minutter.
På selve prøvespillet vil kommisjonen velge ut ca. 15 - 20 minutter fra ditt foreslåtte program.

Søkere til Bachelor i utøvende musikk - KLASSISK:
På hovedinstrumentprøven (kun 1 runde) fremføres både selvvalgt og obligatoriske verk.
Repertoarkrav til Bachelor klassisk (oppdatert per 21.09.2016) er fastsatt av RUM (Råd for Utøvende Musikkutdanning). Du finner mer informasjon om klassisk repertoarkrav for Bachelorstudiet på nettsiden til Utdanning.no. Se http://utdanning.no/utovende-musikk

Enkelte juryer kan kreve å få høre prima vista, tekniske øvinger/ skalaer og treklanger, samt et kort stykke/ utdrag fra verk som du kan få utdelt samme dag.

Lengde på prøvespillprogram: ca. 30 minutter.
På selve prøvespillet vil kommisjonen velge ut ca. 15 - 20 minutter fra ditt foreslåtte program.

Søkere til Bachelor i utøvende musikk - KORPSDIRIGERING:

Alle direksjonssøkere må prøvedirigere. Hvis antall søkere er stort vil dette foregå over flere runder (på samme dag). I så fall vil de innledende rundene bli med et mindre ensemble. I siste runde dirigerer man et større blåseensemble.

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene til bachelor består av:
- Hjemmeoppgave
Instrumentering for blåseensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5/6
- Prøvedirigering
Repertoar: Percy Grainger: Irish Tune, Gustav Holst, ed. Colin Matthews: First Suite in Eb (1. og 2. sats) og søkerens egen instrumenteringsoppgave
- Prøvespill på eget instrument
Valgfritt repertoar
- Samtale med dirigentseksjonen

Detaljer rundt repertoar og hjemmeoppgave i instrumentering blir sendt ut til direksjonssøkerne (til e- post oppgitt i SøknadsWeb) i god tid før opptaksuken – senest 3 uker før.

Alle direksjonssøkere må også avlegge en utøvende opptaksprøve på sitt biinstrument/ korpsinstrument. De spilletekniske kravene vil være noe lavere enn ved vanlig hovedinstrumentopptak, men man må bli godkjent også på den spillemessige siden for å komme inn på direksjonsstudiet.

Gehør og musikkteori
For opptak til Bachelor i utøvende musikk - klassisk, jazz/ improvisasjon gjelder krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og musikkhistorie, godt gehør og en allmenn musikalsk orientering. Teori- og gehør prøven må være bestått for å kunne få tilbud om opptak til studiet. Prøven gjennomføres enten som en forprøve i januar/ februar eller i uke 10 sammen med de utøvende prøvene.

Alle studiesteder som tilbyr utøvende musikkutdanning arrangerer felles forprøver i gehør og musikkteori i slutten av januar/ begynnelsen av februar hvert år. Dersom du består denne forhåndsprøven vil du slippe å måtte ta prøven på nytt sammen med din utøvende opptaksprøve i uke 10.

Les mer om forhåndsprøven

Intervju
På intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål.
Det er satt av cirka 10 minutter til selve intervjuet.

Akkompagnementsnoter
For at du skal være garantert akkompagnement fra Fakultet for utøvende kunstfag under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 31. desember.