en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bachelor i dans

Bachelor i dans er en 3- årig utdanning på 180 studiepoeng. Studiet er rettet mot søkere med bakgrunn i dans, fra videregående skole eller tilsvarende. Det tar på alvor den kompleksitet av krav som en dansekunstner i dag møter i et profesjonelt virke.

Bachelor i dans Fra forestillingen "Crossroads" på Sandnes kunst og kulturhus våren 2015, koreograf Rui L. Graca - Foto: Morten Berentsen

Studiets oppbygning består av flere emner som tilsammen utgjør et helhetlig læringsutbytte med relevans. Tradisjon og fornyelse danner studiets kjerne. En overlevering av utøverpraksiser i samtidsdansfeltet er viktig for studentens selvstendighet og dette er avgjørende for å tilpasse seg en stadig skiftende virkelighet i det frie kunstfeltet. Studiet forbereder studenten til et innholdsrikt yrkesliv som dansekunstner, hvor både utøvende og skapende og virksomhet har plass.

Se Studieplan for Bachelor i dans


FORMELLE OPPTAKSKRAV

Generell studiekompetanse
For lavere grads studier som Bachelor i dans (180 studiepoeng), kreves det oppnådd generell studiekompetanse (GSK). GSK innebærer normalt bestått 3- årig videregående opplæring med grunnkurs, VKI og VKII.

Realkompetanse
Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt/ ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. De særskilte opptakskravene til det enkelte studium må i tillegg oppfylles.

Viser ellers til IMD's opptaksreglement.


DOKUMENTOPPLASTING

For å kunne bli innkalt til utøvende opptaksprøve for Bachelor i dans kreves det at følgende er sendt inn og lastet opp i SøknadsWeb innen 14. februar:

1. Elektronisk følgeskjema
Alle søkere må fylle ut et elektronisk følgeskjema. Lenke til skjema finner du på kvitteringssiden i SøknadsWeb. Lenken sendes deg også på e-posten etter at søknaden din er registrert i SøknadsWeb. Følgeskjema lastes ikke opp i SøknadsWeb, men sendes inn elektronisk.

HUSK! Opplysninger om egen helse fylles inn i følgeskjema!

2. Hva må i tillegg lastes opp i SøknadsWeb?
- Vitnemål og karakterutskrift med oppnådd GSK
(dersom ditt vitnemål ligger i NVB, Norsk Vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste det opp i weben)
- Kunstnerisk CV
- Eventuelle attester (ikke obligatorisk)

Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren 2017, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF!
Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke scann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Dersom du velger å sende enkelte søknadsdokument via ordinær postgang må du sende kopier. Originaler blir ikke returnert!
Adresse: Fakultet for utøvende kunstfag
, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger.
Merk forsendelsen: Søknad Dans, samt søkernummer.


UTØVENDE OPPTAKSKRAV

Opptaksprøver i Bjergsted, på Fakultet for utøvende kunstfag
Dersom Fakultet for utøvende kunstfag har mottatt alle søknadsdokumenter innen fristen, vil du bli invitert til utøvende opptaksprøver i Bjergsted i uke 16. Antall prøvedager er 3. Prøvene starter onsdags morgen og varer til og med fredag. Alle godkjente søkere vil få tilsendt invitasjon til prøvene via e-post 2-3 uker før prøvene finner sted.

Husk å bekrefte at du stiller på opptaksprøven ved å svare på invitasjonen som sendes deg.

På prøvene må søkerne dokumentere sine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter gjennom praktiske prøver.

På opptaksprøvenes første runde/første dag blir man inndelt i grupper, hvor hver gruppe blir bedt om å vise teknikkprøver i klassisk-, moderne- og jazzdans. Kommer man videre til andre runde blir man bedt om å fremføre en selvlaget dans (i sjangeren samtidsdans) av ca. 2 minutters varighet. Deretter vil du gjennom et kort intervju kunne redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål.

Det vil bli ny runde med felles teknikkprøver for de som har gått videre til siste og avgjørende runde av opptaksprøvene.

NB! Det er viktig å ta med klær og fottøy til de forskjellige danseteknikkene, samt musikk til din selvvalgte dans!