en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsstudium i utøvende musikk - klassisk, jazz/improvisasjon

Årsstudium i utøvende musikk - klassisk, jazz/improvisasjon (60 studiepoeng) retter seg mot søkere i avsluttende år av videregående skole i musikk, dans, drama, eller folkehøyskole, og andre som er interesserte i et første kjennskap til utøvende musikkstudier.

Årsstudium i utøvende musikk består av 2 emner på 30 studiepoeng, hvorav det ene emnet VIM100 - Instrumentalt mellomnivå (hovedinstrument) er obligatorisk. Det obligatriske emnet kan kombineres enten med IMP100 Jazzimprovisasjon eller INF200 Kammermusikk og musikkteori - innføringsemne.

Du finner mer informasjon omkring emnevalgene i studieplanen. Valg av ønsket kombinasjonsemne gjøres i elektroniske følgeskjema. 

Se Studieplan for Årsstudium i utøvende musikk - klassisk, jazz/ improvisasjon


FORMELLE OPPTAKSKRAV

Generell studiekompetanse
For studier som Årsstudium i utøvende musikk (60 studiepoeng), kreves det oppnådd generell studiekompetanse (GSK). GSK innebærer normalt bestått 3- årig videregående opplæring med grunnkurs, VKI og VKII.

Realkompetanse
Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt/ ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. De særskilte opptakskravene til det enkelte studium må i tillegg oppfylles.

Viser ellers til IMD's opptaksreglement.


DOKUMENTOPPLASTING

For å kunne bli innkalt til utøvende opptaksprøve for Årsstudium i utøvende musikk kreves det at følgende er sendt inn lastet opp i SøknadsWeb innen 31. desember:

1. Elektronisk følgeskjema
Alle søkere må fylle ut et elektronisk følgeskjema. Lenke til skjema får du i kvitterings e-posten etter at søknaden din er registrert i SøknadsWeb. Følgeskjema lastes ikke opp i SøknadsWeb, men sendes inn elektronisk.

2. Prøvespillprogram
Husk å fyll inn ditt prøvespillprogram i det elektroniske følgeskjemaet.

3. Hva må i tillegg lastes opp i SøknadsWeb?
- Akkompagnementsnoter
- Vitnemål (og karakterutskrift) med oppnådd GSK
(dersom ditt vitnemål ligger i NVB, Norsk Vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste det opp i weben)
- Musikalsk CV
- Eventuelle attester (ikke obligatorisk)

Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren 2017, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF!
Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke scann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Dersom du velger å sende enkelte søknadsdokument via ordinær postgang må du sende kopier. Originaler blir ikke returnert!
Adresse: Fakultet for utøvende kunstfag
, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger.
Merk forsendelsen: Søknad ÅR, samt søkernummer.


UTØVENDE OPPTAKSKRAV

Dersom Fakultet for utøvende kunstfag har mottatt alle søknadsdokumenter innen fristen, og du i tillegg er formelt kvalifisert for opptak, vil du bli invitert til utøvende opptaksprøver i Bjergsted i uke 10. Opptaksprøvene vil bestå av en utøvende prøve på hovedinstrument samt et separat intervju.

Repertoarkrav hovedinstrument

Søkere til Årsstudium i utøvende musikk - JAZZ/IMPROVISASJON:
Til hovedinstrumentprøven (kun 1 runde) forberedes det fire musikkstykker. Det er viktig at musikken inneholder strekk av improvisasjon, og at du klart får vist dine solist- og ensembleegenskaper innen valgte stilart. Det er i utgangspunktet ingen føringer på valg av prøvespillprogram, men det er viktig at du framfører musikk som du kjenner godt, og som fremhever ditt musikalske nivå. Musikkstykkene må lett kunne innstuderes av prøvespillkompet som IMD stiller til disposisjon. Du kan alternativt spille med ditt eget komp om dette er avtalt på forhånd.

Eksempler på prøvespill for jazz/ improvisasjon:
SWING: Stella by Starlight (Young), Anthropology (Parker/Gillespie), All Blues (Davis), All The Things You Are (Kern).
LATIN: St. Thomas (Rollins), Spain (Corea), 500 Miles High (Corea), Falling Grace (Swallow).
BALLADE: Body and Soul (Green), My Funny Valentine (Rodgers/ Hart), Blue in Green (Davis/Evans), Like Someone In Love (Van Heusen).
(Dette er kun et forslag, du er selvsagt fri til å finne det repertoar som passer best til din utøverprofil.)

Lengde på prøvespillprogram: ca. 20 - 30 minutter.
På selve prøvespillet vil kommisjonen velge ut ca. 10 - 15 minutter fra ditt foreslåtte program

Søkere til Årsstudium i utøvende musikk - KLASSISK:
På hovedinstrumentprøven (kun 1 runde) fremføres både selvvalgt og obligatoriske verk. Repertoarkrav for hovedinstrument til Årsstudium klassisk er likt som repertoarkravene for Bachelorstudiet, men med et noe lavere utøvende nivåkrav. 

Repertoarkrav til Bachelor klassisk er fastsatt av RUM (Råd for Utøvende Musikkutdanning). Du finner mer også informasjon om klassisk repertoarkrav på nettsiden til Utdanning.no

Lengde på prøvespillprogram: ca. 20 - 30 minutter.
På selve prøvespillet vil kommisjonen velge ut ca. 10-15 minutter fra ditt foreslåtte program.

Intervju
På intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål.

Akkompagnementsnoter
For at du skal være garantert akkompagnement fra Fakultet for utøvende kunstfag under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 31. desember.