en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sensur

Her finner du informasjon om sensur, karakterskala og informasjon og karakterutskrift.

Sensuren kunngjøres på Studentweb og skal foreligge innen 3 uker fra du avholdt eksamen. Dersom du ikke har mottatt sensuren din kan du kontakte ditt institutt eller faglærer.

Sensurfristen for bacheloroppgaver, prosjektoppgaver eller større seminaroppgaver på mer enn 15 studiepoeng er 6 uker fra innleveringsfristens utløp.

For oppgaver som har et omfang på 30 studiepoeng eller mer, er sensurfristen 12 uker.

Det er dekan ved det enkelte fakultet som er hovedansvarlig for at fristen for sensur overholdes. Dersom sensurfristen ikke kan overholdes, skal fakultetet informere de berørte studentene om dette, samt opplyse hvilken dato sensuren vil bli kunngjort.

UiS logo