en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Eksamensplan

Eksamensplanen gir oversikt over alle ordinære skriftlige skoleeksamener som avholdes i gjeldende semester.

Skriftlig skoleeksamen våren 2018

Se nedenfor for en foreløbig eksamensplan for ordinære skriftlige eksamener våren 2018.

Perioden for Høstens konte eksamener er uke 7-10. Datoer vil bli publisert i Studentweb i slutten av januar.

Våren 2018 (sortert på dato)

Våren 2018 (sortert alfabetisk)

Endelige datoer blir publisert i Studentweb medio februar. Vær oppmerksom på at UiS har lov til å endre eksamensdato fram til 3 uker før eksamen avvikles. Det kan forekomme noen få datoendringer. Sjekk derfor Studentweb jevnlig for oppdateringer.

Den ordinære eksamensperioden er i uke 18-23, men det kan forekomme eksamener utenom dette.

Hjemmeeksamen, innleveringsoppgaver og muntlig eksamen

Eksamensdatoene til hjemmeeksamener og muntlig eksamener kunngjøres i Studentweb når de er fastsatt.

Ta kontakt med administrasjonen ved ditt institutt for å få oversikt over når hjemmeeksamen eller muntlig eksamen skal avholdes. For andre eksamensdatoer ta kontakt med eksamen@uis.no