en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trekk under eksamen

Du kan trekke deg under eksamen. Dette teller som et forsøk.

Trekk under ordinær eksamen gir grunnlag for å melde deg opp til ny/utsatt eksamen. Dette gjøres via Studentweb

Dersom du trekker deg under en ny/utsatt eksamen må du melde deg opp til neste ordinære eksamen.

Dersom du ikke kommer i mål og vil "trekke deg under eksamen"

1. Digital eksamen: Logg deg inn på Inspera på eksamensinnleveringsdagen som om du skal levere en oppgave. Velg å levere «blankt» istedenfor en besvarelse.

2. Vanlig skriftlig skoleeksamen: Møte opp i eksamenslokalet til vanlig tid og få utdelt eksamensoppgaven. Du skriver "jeg trekker meg" og kan forlate lokalet en halv time etter eksamensoppstart.

 

Se mer informasjon om trekk i

Ved spørsmål kontakt administrasjonen ved ditt institutt eller eksamen@uis.no