en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kalkulator

Kalkulator

Dersom kalkulator er tillat, skal den være enkel. Hvis kalkulator skal brukes under eksamen framgår dette i emnebeskrivelsen. Programmerbar kalkulator er ikke tillat med mindre dette kommer fram i eksamensteksten. Det tillates ikke utstyr for tilkobling til lysnett, magnetkort, bånd/utskriftsenheter eller andre kalkulatorer. Kalkulatoren må ikke avgi støy.

Det kan settes andre begrensninger for bruk av kalkulator enn de som fremgår av dette punktet. Overtredelse av bestemmelsene i dette punktet betraktes som forsøk på fusk.

Gjeldende retningslinjer for studenter:

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet:

Vedtak av 10.11.2016
Med "godkjent, enkel kalkulator" menes en kalkulator med enkle numeriske og trigonometriske funksjoner. For tiden omfatter dette HP30S, alle Casio FX82, Texas Instruments TI-30XB, Texas Instruments TI-30X Pro, Citizen SR-270X, Texas BA II Plus, HP17bII+, Citizen SR-260N og Casio FX85GT Plus til annet er bestemt.

Handelshøgskolen UiS:

Vedtak av 30.08.2017
Med "godkjent kalkulator" som hjelpemiddel under skriftlige eksamener ved HHUiS menes en kalkulator med enkle numeriske og trigonometriske funksjoner. For tiden omfatter dette kun HP10B II+ og Casio SL-300NC og alle Casion FX-82. Vedtaket vil gjelde fra og med vårsemesteret 2018.