en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Begrunnelse og klage

Ønsker du begrunnelse for karakterfastsetting, eller å klage på karakterfastsetting?

Begrunnelse for karakterfastsetting

Benytt dette skjema på: Bokmål eller Nynorsk for å legge fram krav om begrunnelse.

Krav om begrunnelse for karakter etter muntlig eksamen eller vurdering av praktiske ferdigheter må bli satt fram umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Krav om begrunnelse for karakter på skriftlig eksamen må fremsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren.

Studenter ved Teknisk- Vitenskapelig fakultet sender skjema til eksamenTN@uis.no

Studenter ved Humanistisk fakultet sender skjema til hf-begrunnelse@uis.no

Studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet sender skjema til eksamen@uis.no

Studenter ved Det helsevitenskapelig fakultet sender skjema til helsefag@uis.no

Behandlingstid for begrunnelse er normalt 2 uker.

 

Klage på karakterfastsetting

Alle som skal klage på karakterfastsetting bør søke om begrunnelse først.

Benytt dette skjema på: Bokmål  eller Nynorsk for å klage på karakter.

Klage på karakterfastsettingen må legges fram skriftlig og innen tre uker etter at resultatet er kunngjort, eller innen tre uker etter at en begrunnelse for karakterfastsettingen er mottatt. Vær oppmerksom på at sensuren etter en klage er endelig, og det er heller ikke mulig å trekke en klage når sensuren er kunngjort.

Merk at dersom du har strøket på ordinær eksamen og klager på karakteren, må du melde deg opp til konteeksamen innen oppmeldingsfristen selv om du ikke får svar på klagen før oppmeldingsfristen er over. Dersom du får bestått etter klage vil fakultetet trekke deg fra konteeksamen.

Dersom du får strykkarakter etter klage har du mulighet til å melde deg opp til konteeksamen. Du må selv melde deg opp til denne. Dersom det er etter oppmeldingsfristen melder fakultetet deg opp.

Studenter ved Teknisk- Vitenskapelig fakultet sender skjema til eksamenTN@uis.no

Studenter ved Humanistisk fakultet sender skjema til hf-karakterklage@uis.no

Studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet sender skjema til eksamen@uis.no

Studenter ved Det helsevitenskapelig fakultet sender skjema til helsefag@uis.no

Behandlingstid og ny sensur for karakterfastsetting er 3 uker etter klagefristens utløp.

Ved spørsmål ta kontakt med administrasjonen ved ditt fakultet.