en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Begrunnelse og klage

Ønsker du begrunnelse for karakterfastsetting, eller å klage på karakterfastsetting?

Begrunnelse for karakterfastsetting

Hvis du er student på Handelshøyskolen ved UiS, Det helsevitenskapelige fakultet eller Institutt for sosialfag kan du be om begrunnelse via Studentweb. Alle andre studenter kan benytte skjema på: Bokmål eller Nynorsk for å legge fram krav om begrunnelse.

Krav om begrunnelse for karakter etter muntlig eksamen eller vurdering av praktiske ferdigheter må bli satt fram umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Krav om begrunnelse for karakter på skriftlig eksamen må fremsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren.

Hvordan levere krav om begrunnelse:
Gå til resultatsiden i Studentweb. Øverst på siden ligger det en lenke videre til siden Begrunnelse og klager (du finner også denne siden via "Mer"-menyen).  Her finner du en oversikt over emner hvor det er mulig å be om begrunnelse eller levere klage. Trykk deg inn på det aktuelle emnet. Du finner da en knapp for å be om begrunnelse elektronisk.  Knappen vil kun vise hvis fristen for å be om begrunnelse ikke har gått ut.

Studenter ved Teknisk- Vitenskapelig fakultet sender skjema til eksamenTN@uis.no

Studenter ved Fakultet for Utdanningsvitenskap og Humaniora sender skjema til UH-begrunnelse@uis.no

Studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet (unntatt Institutt for sosialfag) sender skjema til eksamen@uis.no

Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag sender skjema til bjergsted@uis.no

Behandlingstid for begrunnelse er normalt 2 uker.

 

Klage på karakterfastsetting

Alle som skal klage på karakterfastsetting bør søke om begrunnelse først. Hvis du er student på Handelshøyskolen ved UiS, Det helsevitenskapelige fakultet eller Institutt for sosialfag kan du levere klage på sensur via Studentweb

Klage på karakterfastsettingen må legges fram skriftlig og innen tre uker etter at resultatet er kunngjort, eller innen tre uker etter at en begrunnelse for karakterfastsettingen er mottatt. Vær oppmerksom på at sensuren etter en klage er endelig, og det er heller ikke mulig å trekke en klage når sensuren er kunngjort.

Merk at dersom du har strøket på ordinær eksamen og klager på karakteren, må du melde deg opp til konteeksamen innen oppmeldingsfristen selv om du ikke får svar på klagen før oppmeldingsfristen er over. Dersom du får bestått etter klage vil fakultetet trekke deg fra konteeksamen.

Dersom du får strykkarakter etter klage har du mulighet til å melde deg opp til konteeksamen. Du må selv melde deg opp til denne. Dersom det er etter oppmeldingsfristen melder fakultetet deg opp.

Hvordan levere klage på sensur:
Gå til resultatsiden i Studentweb. Øverst på siden ligger det en lenke videre til siden Begrunnelse og klager (du finner også denne siden via "Mer"-menyen).  Her finner du en oversikt over emner hvor det er mulig å be om begrunnelse eller levere klage. Trykk deg inn på det aktuelle emnet. Du finner da en knapp for å levere klage  elektronisk.  Knappen vil kun vise hvis fristen for å levere klage ikke har gått ut. Når du trykker på knappen må du bekrefte at du ønsker å klage på resulatet ditt. Du trenger ikke fylle ut noen flere opplysninger - Studentweb vet allerede hvem du er og hvilken eksamen du ønsker å klage på, så disse opplysningene fylles ut automatisk.

Studenter som ikke leverer klage via Studentweb benytter dette skjemaet på: Bokmål  eller Nynorsk for å klage på karakter.

Studenter ved Teknisk- Vitenskapelig fakultet sender skjema til eksamenTN@uis.no

Studenter ved Fakultet for Utdanningsvitenskap og Humaniora sender skjema til UH-karakterklage@uis.no

Studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet (unntatt Institutt for sosialfag) sender skjema til eksamen@uis.no

Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag sender skjema til bjergsted@uis.no

 

Behandlingstid og ny sensur for karakterfastsetting er 3 uker.

Ved spørsmål ta kontakt med administrasjonen ved ditt fakultet.