en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Begrunnelse og klage

Ønsker du begrunnelse for karakterfastsetting, eller å klage på karakterfastsetting?

Begrunnelse for karakterfastsetting

Benytt dette skjema på: Bokmål eller Nynorsk for å legge fram krav om begrunnelse. Noen studenter kan fra januar 2018 be om begrunnelse via Studentweb. Se lenger ned i artikkelen for mer informasjon om hvem det gjelder.

Krav om begrunnelse for karakter etter muntlig eksamen eller vurdering av praktiske ferdigheter må bli satt fram umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Krav om begrunnelse for karakter på skriftlig eksamen må fremsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren.

Studenter ved Teknisk- Vitenskapelig fakultet sender skjema til eksamenTN@uis.no

Studenter ved Fakultet for Utdanningsvitenskap og Humaniora sender skjema til hf-begrunnelse@uis.no

Studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet og Handelshøgskolen sender skjema til eksamen@uis.no
OBS! Merk at fra og med konteeksamen for høsten 2017 - det vil si konteperioden som begynner i uke 7 2018 - kan studentene på Institutt for sosialfag be om begrunnelse via Studentweb. Gå til resultatsiden i Studentweb og trykk på knappen "klage/begrunnelse" ved siden av det aktuelle resultatet. Knappen vil kun vise hvis fristen for å be om begrunnelse eller klage ikke har gått ut.

Studenter ved Det helsevitenskapelig fakultet sender skjema til helsefag@uis.no
OBS! Merk at fra og med konteeksamen for høsten 2017 - det vil si konteperioden som begynner i uke 7 2018 - kan studentene på Det helsevitenskapelige fakultet be om begrunnelse via Studentweb. Gå til resultatsiden i Studentweb og trykk på knappen "klage/begrunnelse" ved siden av det aktuelle resultatet. Knappen vil kun vise hvis fristen for å be om begrunnelse eller klage ikke har gått ut.

Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag sender skjema til bjergsted@uis.no

Behandlingstid for begrunnelse er normalt 2 uker.

 

Klage på karakterfastsetting

Alle som skal klage på karakterfastsetting bør søke om begrunnelse først. Noen studenter kan fra januar 2018 levere klage på karakterfastsetting via Studentweb. Se lenger ned i artikkelen for mer informasjon om hvem det gjelder.

Benytt dette skjema på: Bokmål  eller Nynorsk for å klage på karakter.

Klage på karakterfastsettingen må legges fram skriftlig og innen tre uker etter at resultatet er kunngjort, eller innen tre uker etter at en begrunnelse for karakterfastsettingen er mottatt. Vær oppmerksom på at sensuren etter en klage er endelig, og det er heller ikke mulig å trekke en klage når sensuren er kunngjort.

Merk at dersom du har strøket på ordinær eksamen og klager på karakteren, må du melde deg opp til konteeksamen innen oppmeldingsfristen selv om du ikke får svar på klagen før oppmeldingsfristen er over. Dersom du får bestått etter klage vil fakultetet trekke deg fra konteeksamen.

Dersom du får strykkarakter etter klage har du mulighet til å melde deg opp til konteeksamen. Du må selv melde deg opp til denne. Dersom det er etter oppmeldingsfristen melder fakultetet deg opp.

Studenter ved Teknisk- Vitenskapelig fakultet sender skjema til eksamenTN@uis.no

Studenter ved Fakultet for Utdanningsvitenskap og Humaniora sender skjema til hf-karakterklage@uis.no

Studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet og Handelshøgskolen sender skjema til eksamen@uis.no
OBS! Merk at fra og med konteeksamen for høsten 2017 - dvs konteperioden som begynner i uke 7 2018 - kan studentene på Institutt for sosialfag levere klage på sensur via Studentweb. Gå til resultatsiden i Studentweb og trykk på knappen "klage/begrunnelse" ved siden av det aktuelle resultatet. Knappen vil kun vise hvis fristen for å klage ikke har gått ut.

Studenter ved Det helsevitenskapelig fakultet sender skjema til helsefag@uis.no 
OBS! Merk at fra og med konteeksamen for høsten 2017 - det vil si konteperioden som begynner i uke 7 2018 - kan studentene på Det helsevitenskapelige fakultet levere klage på sensur via Studentweb. Gå til resultatsiden i Studentweb og trykk på knappen "klage/begrunnelse" ved siden av det aktuelle resultatet. Knappen vil kun vise hvis fristen for å klage ikke har gått ut.

Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag sender skjema til bjergsted@uis.no

 

Behandlingstid og ny sensur for karakterfastsetting er 3 uker.

Ved spørsmål ta kontakt med administrasjonen ved ditt fakultet.