en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UiS har fått ny forskrift

UiS har fått ny forskrift om studier og eksamen. Den nye forskriften er gjeldene fra og med 1. august 2016, samtidig som den tidligere Forskrift for eksamen ikke lenger er gyldig.

De viktigste endringene studenter bør notere seg er:

Studenter må ved forespørsel fra UiS fremvise originale dokumenter som er grunnlag for opptak for kontroll. Slik som vitnemål og attester. Dersom disse ikke framvises kan studenten miste studieplassen.

Trekk frist for eksamen er endret. Den nye trekkfristen for ordinær eksamen er nå 14 dager før eksamensdato. Jf. § 2-9 nr. 4. Trekkfrist for ny og utsatt eksamen er den samme som tidligere, nemlig en uke før eksamensdato.

Studenter har nå krav på at frist for innlevering av bachelor- og masteroppgaver skal være kunngjort i Studentweb senest 6 måneder før innlevering. Jf. § 1-4 nr. 10.

Studenter har nå anledning til å trekke seg fra innlevering av bachelor eller masteroppgave senest 1. april eller 1. november i semesteret studenten har tatt ut oppgaven. Jf. § 2-9 nr. 6.

Utdanningsutvalget har fastsatt egne regler og villkår for fravær og permisjon. Se egne skriv for dette.

Fristen for å be om begrunnelse på karakterfastsetting er 1 uke fra karakteren ble kunngjort på Studentweb. Jf. § 4-5 nr. 1

Utøvende og praktisk prøving kan nå i enkelte tilfeller lukkes for offentligheten dersom tungtveiende hensyn taler for det. Jf. § 1-4 nr. 5. Dette er en ny bestemmelse.

For studenter ved Institutt for musikk- og dans: Det er ikke anledning til å trekke seg fra utøvende eksamen uten gyldig grunn. Jf. § 2-9 nr. 5.

 

UiS oppfordrer alle studenter til å lese grundig igjennom Forskrift om studier og eksamen ved UiS, for at du skal kunne sikre deg dine rettigheter som student på best mulig måte.

 

Studenter som har spørsmål til den nye eksamensforskriften kan kontakte eksamenskontoret v/ Birgitte Dambo på eksamen@uis.no

UiS logo
Paragrafikon