en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilgang heimanfrå

Som student eller tilsett ved UiS får du tilgang til bibliotekets elektroniske databasar, bøker og tidsskrift heimanfrå.

Logg deg inn via http://ezproxy.uis.no .

  • Logg på med FEIDE-pålogging.

  • I nettlesaren sitt adressefelt skal du no sjå ezproxy.uis.no som ein del av URL. Dersom denne delen av adressa er borte, har du mist tilgang til proxyservaren. Gå då tilbake og logg på ein gong til.

  • Hugs at bruk av bibliotekets elektroniske ressursar berre kan nyttast i samband med studiar/arbeid ved UiS. Dette materialet er beskytta av lova om copyright. Det er ikkje tillate å vidaresende det til andre.

  • Lukk alle opne nettlesarar for å logge ut. Dette er spesielt viktig når du sit ved ein offentleg PC.

  • Utlogging skjer automatisk dersom du ikkje har brukt nokre av databasane den siste timen.
     

Alternativ tilgang for tilsette

Tilsette kan få tilgang heimanfrå via UiS sin Citrix-server. IT-avdelinga har lagt ut ei rettleiing som viser korleis du gjer dette.

UiS logo