en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kvalitetssikring av Open Access-tidsskrifter

Det har vokst fram et stort marked av useriøse aktører innenfor Open Access. Disse må unngås!

Framveksten av såkalte "predatory journals" er en betydelig utfordring. Dette er useriøse tidsskrifter og forlag, med lav kvalitet og manglende fagfellevurdering. Denne artikkelen i New York Times tar for seg fenomenet.

Vi er kjent med at forskere på UiS får e-poster om å bidra i slike useriøse tidsskrifter. Vårt råd å være skeptisk til ukjente tidsskrifter som henvender seg via e-post.

Det finnes forskjellige metoder for å kvalitetssikre tidsskrifter. Det viktigste er å sjekke om tidsskriftet finnes i NSDs register over godkjente publiseringskanaler. Vi har laget en bruksanvisning for hvordan du søker etter OA-tidsskrifter i NSD.

Andre måter å kvalitetssjekke tidsskrifter:
 

Ta kontakt med biblioteket dersom du er usikker, så vil vi sjekke om tidsskriftet holder et akseptabelt nivå.