en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny på UiS?

Velkommen som student på Universitetet i Stavanger! Vi håper du vil trives her og ha stort utbytte av studiene. Vi som jobber på biblioteket vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg. På denne siden finner du grunnleggende informasjon om biblioteket og hva vi har å tilby.

Avdelinger Tidsskrifter
Lånekort   Utskrift
Lånetid PCer på biblioteket
Utlånsautomater Databaser
Åpningstider og veiledning    Trådløst nettverk
Oria Kurs
Bøker Kart


Avdelinger
Biblioteket har fire avdelinger: Ullandhaug, Bjergsted, Stavanger universitetssjukehus og Arkeologisk Museum. På Ullandhaug finner du bøker, tidsskrifter og annen informasjon for de fagene som undervises på de tre fakultetene vi har her. I Bjergsted finner du litteratur om musikk, dans, drama og kunst, samt noter og lydinnspillinger. Biblioteket på Arkeologisk Museum på Våland har mye forskjellig litteratur om de faga som dekkes av museet. Som student ved UiS kan du bruke alle disse bibliotekavdelingene.


Lånekort

Studentkortet fungerer som lånekort. Bak på studentkortet ditt vil du finne en strekkode med et nummer under. Dette nummeret er ditt lånernummer på biblioteket, f.eks. UIS0123456.

Det er mulig at studentkortet ikke blir aktivert med en gang du får det, det tar ofte noen dager før vi får de nødvendige opplysningene inn i vårt låneregister.

 

Automat_1       

Utlånsautomater
Biblioteket har to utlånsautomater. På disse kan du låne og levere bøker uten å ta veien om skranken. Du bruker studentkortet i disse automatene, og følger anvisningen på skjermen.

Tidsskrifter kan ikke lånes på automatene. Henvend deg i skranken hvis du vil låne noe som ikke går gjennom automaten.

Ta ellers kontakt med personalet dersom det er noe du lurer på ved bruk av utlånsautomatene.

Til toppen


Lånetid

Vanlig lånetid på bøker er tre uker. Hvis ingen har satt seg på venteliste kan bøker vanligvis fornyes utover tre uker, hvis det er ønskelig.

Lånetid på CD-ROM, DVD og lydbøker er en uke.

CD i Bjergsted er ikke til utlån for studenter, men du kan høre på dem i bibliotekets lytterom.

 

Student får hjelp av bibliotekar ved PC

Åpningstider og veiledning
Biblioteket på Ullandhaug er døgnåpent fra 26. august 2015. Utenom betjent åpningstid må du ha med studentkort for å få adgang. Fra samme dato er biblioteket i Bjergsted tilgjengelig fra kl. 06 til 23.

Biblioteket på Ullandhaug har en skranke som er betjent fra 8 til 18. Den er betjent av bibliotekarer fra 9 til 17, ellers møter du studentassistenter her. Skranken i Bjergsted er betjent fra 9 til 18, og fredag 9 til 15.30, delvis av studentassistenter. I skrankene kan du når som helst spørre om veiledning. Vi kan hjelpe deg med å finne bøker i hyllene, søke i Oria, bestille bøker og artikler, søke i databaser og alt det du ellers måtte trenge hjelp til.
 

Oria
Oria er bibliotekets søkesystem. Her kan du søke etter bøker, tidsskrifter, DVD, masteroppgaver og et bredt utvalg av andre medietyper. Det er mange søkemuligheter, du kan søke på tittel, forfatter, emne, ISBN osv.

I Oria har du mulighet til å bestille bøker som er utlånt eller bøker som biblioteket ikke har i sin samling. Du logger deg inn via Feide. Når du logger deg inn med dette kan du se hvilke utlån som står registrert på deg og fornye utlån hvis det ikke er venteliste.

Til toppen


Bøker

Bøkene i biblioteket er oppstilt etter det internasjonale klassifikasjonssystemet Deweys desimalklassifikasjon (Wikipedia). Du kan søke etter bøker i Oria.

Biblioteket i Bjergsted bruker et eget klassifikasjonssystem spesielt beregnet på musikkbibliotek for mesteparten av sin samling.

 Tidsskrifthylle i biblioteket

 

Tidsskrifter
Biblioteket abonnerer på noen hundre trykte og 9000 digitale tidsskrifter. De trykte står oppstilt alfabetisk på tittel. På hyllene i biblioteket finner du kun de siste to eller tre årgangene av hvert enkelt tidsskrift, eldre årganger står i magasin. Spør personalet dersom du skulle trenge eldre tidsskrifter.

De fleste tidsskriftene våre har vi kun i digital form. Du kan da lese dem og skrive dem ut på PC. Både trykte og digitale tidsskrifter kan søkes etter i Oria. Du kan også finne tidsskriftartikler ved å søke direkte i databasene biblioteket abonnerer på.


Utskrift

Det står tre skrivere i biblioteket, to oppe og en i underetasjen. Studenter betaler for kopiering og utskrifter gjennom den tekniske løsningen Follow Me Print.

I Bjergsted er det ingen kopimaskin i biblioteket, studenter kan kopiere på en kopimaskin i andre etasje.
 

Til toppen


PCer på biblioteket

På biblioteket er det til sammen 32 PC-er. På 21 av dem må du logge deg på med brukernavn og passord, tre av disse står i underetasjen. På PC-ene med innlogging er det mulighet for å skrive ut.

I biblioteket i Bjergsted er det åtte PCer. På tre av dem må du logge på, disse er tilknyttet skriver.


Databaser

Biblioteket har tilgang til et stort antall faglige databaser. Dette er en svært viktig kilde til informasjon, da mye av den nyeste forskningen først blir publisert i artikler eller andre publikasjoner du finner i disse basene. Det er derfor lurt at du skaffer deg en viss oversikt over de basene som er viktigst innen ditt fagområde. Spør gjerne bibliotekets ansatte om hjelp til å søke, og møt opp på bibliotekets søkekurs (se kurskalenderen) for din studieretning.

Liste over bibliotekets databaser, inndelt etter fagområde.


Trådløst nettverk

Det er trådløst nettverk i hele biblioteket. Ved de studieplassene som er plassert ved vinduene finner du støpsel.

Hvis det er noe du lurer på angående trådløst nettverk har IT-avdelingen lagt ut .


Kurs

Biblioteket holder en rekke nyttige kurs for studenter og ansatte. Her lærer du å bruke ressursene vi kan tilby på en god og effektiv måte. Å møte opp på kurs er noe du vil ha mye igjen for når du skal skrive oppgaver og lignende. Se bibliotekets kurskalender for å finne ut hva vi har å tilby deg.


Kart

Vi har laget et kart over biblioteket. Det finner du her. Dette kartet kan du også få kopi av i skrankene.
 

Til toppen